utorak, 6. novembar 2018.

Okrugli sto na temu: Tjelesno kažnjavanje djece


Centar za promociju civilnog društva i Mreža NVO za eliminaciju nasilja nad djecom – NEVAC, uz podršku UNICEF-a, organizuje Okrugli sto na temu „Tjelesno kažnjavanje djece“ koje, kao problem i društvena pojava bez obzira na tradicijske stereotipe, treba da bude smanjeno na najmanju moguću mjeru.

Okrugli sto ima za cilj da pokrene aktivnosti kojim bi ovo pitanje dobilo adekvatan društveni tretman i javni odjek te da se izvrše neophodne dopune Porodičnog zakona FBiH, što je u formi Inicijative već pokrenuto, a kojim bi neprikladan odnos prema djetetu bio tretiran na adekvatan način te u skladu sa tim i sankcionisan.

Očekujemo da će ove promjene institucionalnog mehanizma za zaštitu djece od tjelesnog kažnjavanja, na osnovu ratifikovanih i potpisanih međunarodnih dokumenata i preporuka međunarodnih tijela, usvojenih strateških dokumenata na nacionalnom i entitetskom nivou, a u skladu sa Globalnom inicijativom za zaustavljanje fizičkog kažnjavanja djece, te primjene Mjera 5. i 6., Akcionog plana za djecu BiH 2015 – 2018. obezbjediti zdraviji ambijent za njihovo odrastanje.