ponedjeljak, 18. novembar 2019.

Otvoren javni poziv za edukatore za kreiranje projektnih prijedloga


Program osnaživanja nezavisnih medija (IMEP) raspisuje javni poziv za isporuku edukacije iz oblasti kreiranja projektinih prijedloga.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 5.12. 2019. godine  u 15:00 sati, a sve kontakt informacije moguće dobiti putem e-mail adrese prijava@cpcd.ba.

Više detalja o samom javnom pozivu OVDJE.

Uz ponudu je potrebno dostaviti i:

Program osnaživanja nezavisnih medija (IMEP) je petogodišnji program Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji podržava nezavisnost medija i slobodu izražavanja u BiH jačanjem održivosti medija, podizanjem kvaliteta medijskog sadržaja, izgradnjom kompetencija novinara, pružanjem pravne podrške medijima i novinarima, kao i aktivnim uključivanjem građana i građanki u medijski prostor uz snažnu promociju neovisnih medijskih glasova u BiH.

IMEP u BiH implementiraju Centar za promociju civilnog društva (CPCD) i Otvorena mreža.

IMEP je podijeljen na tri osnovne komponente:

a) Jačanje profesionalnih medija i novinarskih kompetencija kroz grantove za medije i edukacije,

b) Promociju građanskog novinarstva i jačanje kompetencija građana i

c) Pravnu podršku medijima i novinarima

U okviru prve dvije komponente IMEP pruža podršku medijima i pojedincima u kreiranju sadržaja i podizanju njihovih kapaciteta putem edukacija, dodjelom grant sredstava i druge aktivnosti. U trećoj komponenti IMEP zastupa medije i novinare u parnicama klevete koji se protiv njih pokreću, te subvencionira troškove sudskog procesa.