petak, 29. mart 2019.

OTVOREN POZIV: Prijave na Sajam udruženja u Sarajevu


Sajam udruženja se organizuje u subotu, 13.04.2019. godine u saradnji sa Sajmom i udruženjem „Kupujmo domaće“ na Trgu Oslobođenja (ispred Ekonomskog fakulteta) s početkom u 10 sati.

Centar za promociju civilnog društva kroz svoj program Smart Start, povodom 3. akcione konferencije poziva sva zainteresirana udruženja i preduzeća osnovana od strane udruženja da se prijave na Sajam „Dobra ekonomija – društveno preduzetništvo“ u Sarajevu.

Sajam udruženja se organizuje u subotu, 13.04.2019. godine u saradnji sa Sajmom i udruženjem „Kupujmo domaće“ na Trgu Oslobođenja (ispred Ekonomskog fakulteta) s početkom u 10 sati. Cilj Sajma je afirmacija preduzetničkih aktivnosti udruženja koja rade sa korisnicima/cama i rješavaju neke od društvenih problema i/ili preduzeća osnovanih od strane udruženja, te aktivno učestvuju u razvoju domaće privrede.

Učešće je besplatno, a broj mjesta je ograničen. CPCD će selekciju vršiti na osnovu prijava.

Za izlaganje na sajmu se mogu prijaviti:

  • Udruženja iz cijele BiH koja imaju proizvode/usluge koje nude kroz svoju misiju;
  • Preduzeća osnovana od strane udruženja koja nude svoje usluge/proizvode;

Prijaviti se ne mogu:

  • Udruženja koja ne nude usluge/proizvode kroz rad sa korisnicima/cama;
  • Preduzeća i/ili udruženja koja nude proizvode animalnog porijekla;

Prijave se vrše putem linka: http://bit.ly/PRIJAVA_SajamSarajevo

Društveno preduzetništvo je specifično po tome što se bavi prepoznavanjem i rješavanjem društvenih problema te iz tog razloga kao jedan fenomen i praksa, sve više zaokuplja pažnju istraživača, socijalnih aktivista i kreatora javnih politika širom svijeta. Do njegove ekspanzije je došlo upravo zbog porasta nejednakosti i siromaštva širom svijeta, te je u društvenom preduzetništvu prepoznat ogroman potencijal za rješavanje globalnih problema poput siromaštva, nezaposlanosti itd.

Najviše prostora za društveno preduzetništvo u okviru civilnog sektora ima u nevladinom sektoru koji predstavlja najbrojniji segment civilnog društva. Upravo društveno preduzetništvo treba prepoznati kao strategiju koja će ponuditi nove mogućnosti za prevazilaženje ili ublažavanje trenutnih problema, za radni angažman velikog broja nezaposlenih i socijalno ugroženih, te poboljšanje društvenog i ekonomskog statusa pojedinca i šire bh. zajednice.

U Bosni i Hercegovini postoji mnoštvo udruženja koje nude proizvode i/ili usluge u radu sa svojim korisnicima/cama te time učestvuju u rješavanju društveno-socijalnih problema i stvaranju Dobre ekonomije BiH.

Upravo iz ovih razloga, CPCD poziva udruženja i preduzeća osnovana od strane udruženja da se prijave na Sajam udruženja „Dobra ekonomija – društveno preduzetništvo“ u Sarajevu.