četvrtak, 22. juni 2017.

Otvorene javne konsultacije


Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine stavilo je u proces javnih konsultacija Pravilnik o kriterijima i uslovima za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblastima od javnog interesa koje provode udruženja i fondacije. 

Ovim Pravilnikom nastoje se kreirati uslovi i kriteriji koji korespondiraju sa međunarodnim standardima u finansiranju i sufinansiranju programa i projekata koje provode udruženja i fondacije u oblastima od javnog interesa.  

U konsultacijama možete učestvovati na https://ekonsultacije.gov.ba/.

Za učestvovanje je potrebna prijava na https://ekonsultacije.gov.ba/account/login (Pomoć za prijavu: https://ekonsultacije.gov.ba/home/help).

Nakon registracije u procesu konsultacija možete učestvovati klikom na dugme “učestvuj” na https://ekonsultacije.gov.ba/consultations (strana 5. - Pravilnik o kriterijima i uslovima za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblastima od javnog interesa koje provode udruženja i fondacije.)

Konsultacije su otvorene do 04.07.2017. godine.  

Info: http://bit.ly/2sKMuHj