ponedjeljak, 20. oktobar 2014.

Otvoreni poziv za dostavljanje prijedloga (RFP) pružanje usluga treninga i tehničke asistence


Šifra Poziva:                                      CPCD ToR 17/ 2014 

Datum objavljivanja:                          20. 10. 2014 

Rok za dostavljanje prijedloga:         03. 11. 2014. 

Objavljen od strane: Centar za promociju civilnog društva (CPCD),www.civilnodrustvo.ba, u okviru Programa održivosti civilnog društva u Bosni i Hercegovini (CSSP), koji finansira Američka agencija za međunarodnu saradnju (USAID) i Britanska ambasada.

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) učestvuje u 5-togodišnjem “Programu održivosti civilnog društva“u Bosni i Hercegovini (CSSP), koji finansira Američka agencije za međunarodnu saradnju (USAID) i Britanska ambasada u BiH.   

Osnovna svrha CSSP Programa je razvoj kapaciteta civilnog društva u Bosni i Hercegovini  u oblasti kreiranja i donošenja javnih politka te nadgledanja njihove primjene, sa krajnjim ciljem stvaranja uslova za njegov dugoročno održiv razvoj.  

Menadžment CPCD-a ovim poziva samostalne trenere/ice i konsultante/ice (freelancere), konsultantske/trening firme i specijalizovane NVO da dostave svoje prijedloge za pružanje trenerskih i konsultantskih usluga za izradu Strategije održivosti CPCD-a za period 2015-2019, sa komunikacijskom strategijom kao njenim sastavnim dijelom. 


Opis projektnog zadatka možete preuzeti OVDJE

Potencijalni kandidati trebaju dostaviti elektronsku verziju svog prijedloga najkasnije do 03. 11. 2014. do 17:00h,  na sljedeću e-mail adresu:  prijava@cpcd.ba, sa sljedećom naznakom: Poziv za dostavljanje prijedloga br. CPCD ToR 17/ 2014.   U slučaju da zainteresovani kandidati budu imali potrebu za dodatnim informacijama i pojašnjenjima u vezi sa ovim Pozivom, mogu se obratitit emailom na istu gornju email adresu.