ponedjeljak, 15. maj 2017.

Pokrenut proces za uspostavu transparentnog finansiranja organizacija civilnog društva u FBiH


„Predstavnici Centra za promociju civilnog društva su 15.05.2017.godine, u okviru projekta Održivost civilnog društva u BiH finansiranog od USAID, održali sastanak u Federalnom ministarstvu pravde sa Alenom Taletovićem, pomoćnikom ministra pravde u sektoru za upravu. Tema sastanka je bila moguće poboljšanje i dopuna novog Zakona o udruženjima i fondacijama FBiH u segmentu transparentnog finansiranja organizacija civilnog društva. Nacrt dokumenta pripremljen je tokom 2016.godine te dostavljen u Sekretarijat Vlade FBiH i sadrži sve neophodne aspekte transparentnog finansiranja iz javnih izvora.

Alen Taletović izrazio je zahvalnost na dostavljenom materijalu i ujedno preuzeo obavezu da razmotri i predloži adekvatan način kojim bi se on inkorporirao u pomenuti zakon. Predstavnici CPCD očekuju konkretne informacije o sljedećim koracima na sastanku planiranom za početak juna 2017.godine.“