16. maj 2017

Pozitivna atmosfera u odnosima VM BiH i nevladinog sektora


Danas je u Vijeću ministara održan sastanak dr. Denisa Zvizdića sa predstavnicima nevladinih organizacija u BiH te je izneseno mnoštvo komentara i prijedloga, pozitivnih i kritičkih osvrta na rad VM BiH i saradnju sa nevladinim sektorom u BiH.

Dr.Zvizdić je posebno potencirao napredak i institucionalizaciju ove saradnje te istakao slijedeće:

"U ovom trenutku imamo jedan iskorak u svim fazama evropskih integracija. Mi ćemo našu saradnju institucionalizirati kroz Sporazum Vijeća ministara BiH sa civilnim društvom, kako bi oni bili ovlašten dio procesa koji nas čeka na putu evropskih integracija", poručio je Zvizdić.

Predstavnici udruženja i fondacija očekuju dalje korake VM BiH u cilju stvarne primjene Sporazuma te je dogovoreno da ovakva okupljanja postanu redovna mjesečna praksa te da se partnerski odnosi razvijaju na osnovama konkretnog angažmana predstavnika nevladinih organizacija u sva tijela u kojima bi oni mogli da pruže i doprinesu donošenju kvalitetnijih odluka.