srijeda, 13. maj 2015.

Poziv na „Meet up“ sastanak na temu „A šta sa autoritarnošću?“


...Žena ste i obavljate menadžersku funkciju a rado biste naučili nevidljiva pravila igre u borbi sa

autoritarnošću? Ili ste muškarac u ulozi menadžera i jednako se borite sa autoritarnošću, i sa

problemom disfunkcionalnog tima? Ili, ne uspijevate lansirati nove proizvode dovoljno brzo, želite optimizirati svoje radno vrijeme, prijeti Vam burn out, ili imate problem sa kolegom na poslu i ne znate kako da ga riješite?....

Meet up sastanak će se održati 26. maja 2015. godine u prostorijama Resursnog centra (Gradačačka bb) u periodu od 16:00 do 16:45 sati.
Krajnji rok dostavljanja prijave je ponedjeljak 25. maj 2015. godine do 14:00 sati.

Bez obzira šta je posrijedi, pozivamo Vas da svojim učešćem na „Meet up“ sastanak, koji će trajati najviše 45 minuta, upoznate se sa temama iz oblasti edukacije „ključne poslovne vještine“ koje planiramo uskoro organizirati za Vas.

 

Teme iz oblasti „ključne poslovne vještine“ koje planiramo pokriti su:

- upravljanje vremenom

- postavljanje ciljeva

- rješavanje konflikta

- vještine vođenja

- razvoj tima

- vještine prezentacije

- vještine komunikacije

 

Meet up sastanak? „ A šta sa autoritarnošću?“

Opis:

Druženje ćemo započeti vježbicom upoznavanja, nakon čega ćemo popuniti upitnik autora McGregory-a, a na osnovu kojeg ćemo otkriti stil upravljanja koji preferiramo kao i stil upravljanja kojem je organizacija u kojoj radite orijentirana. Po skorovanju rezultata McGregory upitnika o stilovima upravljanja, biće Vam prezentirane karakteristike dva osnovna stila upravljanja, i na koncu ćete dobiti savjet kako se nositi sa poslodavcem, šefom, organizacijom koja je orijentirana prema autoritarnom stilu upravljanja.

Osim što ćete se zabaviti, naučit ćete i kako se zauzeti za sebe na konstruktivan način u nošenju sa autoritarnošću.

Prijavu možete izvršiti popunjavanjem elektronske prijave