petak, 03. novembar 2017.

Poziv na panel diskusiju „Kakve zdravstvene usluge trebamo, a kakve dobijamo?“


Centar za promociju civilnog društva (CPCD) i US Alumni asocijacija u BiH pokrenuli su seriju inovativnih javnih foruma za međusektorski dijalog. Ovo je prostor za diskusiju o ključnim društveno-ekonomskim temama od interesa za sve sektore bh. društva.

Druga u nizu tema vezana je za primjereno korištenje sredstava iz fondova za zdravstveno osiguranje građana, te Vas pozivamo da nam se pridružite 09.11.2017. godine u prostorijama Kina Kriterion (Obala Kulina bana 2, Sarajevo) u 11:00h.

Panelisti:

Snježana Bodnaruk, Sekretar ministarstva,Federalno ministarstvo zdravstva;

Željko Mišanović, direktor, Poliklinika FM (bivši Ministar zdravstva FBiH);

Prim. dr Senad Huseinagić, Direktor, Institut za zdravlje i sigurnost hrane;

Prim. mr. sci. Zahida Binakaj, predsjednica, Komora magistara farmacije FBiH;

Elvira Bešlija,  Sekretar, Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize;

Marin Bago,  Predsjednik, Udruga “Futura”;

Prim. dr Edo Selimić, Dom zdravlja Sarajevo;

Moderator javne diskusije je dr. Bakir Nakaš.

Pozivamo Vas da zajedno sa panelistima prodiskutujemo o pitanjima:

  • Kakvo je naše zdravstvo, da li su moguća poboljšanja i koje korake treba preduzeti da bi do tih unapređenja došlo?
  • Unatoč tome što su pojedini zdravstveni kapaciteti dostigli visok stepen razvoja jedan broj usluga nije moguće realizovati u Bosni i Hercegovini - da li smo u tom slučaju svjedoci „organizovanog prikupljanja novca“ za plaćanje usluga u inostranstvu ?
  • Kakav je zdravstveni status bosanskohercegovačke populacije i kakav je zdravstveni sistem koji nam stoji na raspolaganju?
  • Da li se svi raspoloživi zdravstveni resursi racionalno koriste?
  • Da li se zdravstevni sistem provodi na načelima solidarnosti, dostupnosti i cjelovitog pristupa, kako je deklarativno navedeno u zakonima o zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti, bez obzira na starost, pol, vjersku i etničku pripadnost ?
  • Da li osigurana lica u svim kantonima Federacije BiH ostvaruju jednaka prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja?
  • Da li bi sistem bio efektivniji kada bi se individualna i korporativna izdvajanja regulisala konkretnim zakonskim rješenjima?

Zaključci i prijedlozi sa ovoga skupa biće upućeni Ministartsvu zdravlja FBiH kao i predstavnicima političkih partija u Parlamentu FBiH kao kvalitativni doprinos organizacija civilnog društva u obezbjeđenju kvalitetnijih zdravstvenih usluga.

Molimo da svoje prisustvo potvrdite putem linka Prijavni obrazac.

Drugu iz serije javnih debata je podržao USAID, finansijskom podrškom kroz Projekat održivosti civilnog društva (CSSP)