četvrtak, 8. februar 2018.

Poziv na prezentaciju Etičkog kodeksa u Doboju - 15.02.2018.


Pozivamo Vas na prezentaciju Etičkog kodeksa za organizacije civilnog društva (OCD) u Bosni i Hercegovini koja će se održati u Doboju, 15. februara, 2018. godine (četvrtak) u sali Skupštine grada Doboja,  Hilandarska 1 sa početkom u 11:00h.

Cilj prezentacije je da se predstavnici civilnog društva upoznaju sa principima Etičkog kodeksa, u neposrednom i otvorenom razgovoru razmjene stavove i iskustva povodom prezentiranog sadržaja te istaknu razlike između deklarativne posvećenosti pomenutim vrijednostima i njihovoj stvarnoj primjeni u praksi.

Kodeks predstavlja skup osnovnih normi, principa i vrijednosti utvrđenih sa ciljem standardizacije ponašanja i djelovanja OCD. Prezentirani principi i vrijednosti podrazumijevaju dobrobit za grupe ljudi ili društvo u cjelini, odnosno prvenstveno je usmjeren na javni interes. Kao pojedinci imamo odgovornost prema društvu u kojem živimo i ona se odražava kroz naše aktivno lično zalaganje za vrijednosti koje su opšteprihvaćene, koje poštujemo i djelujemo za društvenu promjenu kakvu želimo postići. Kao nevladine i neprofitne organizacije odgovorni smo za svoj rad i rezultate, kako prema našim korisnicima i partnerima tako i prema građanima, javnosti i zajednicama u kojima živimo i radimo.

Učesnicima će biti omogućeno da na licu mjesta potpišu i ovjere Izjavu o prihvatanju Etičkog kodeksa pa vas molimo da ponesete pečat organizacije. Onima koji žele da naknadno prihvate Etički kodeks biće objašnjeno na koji način to mogu uraditi, kako bi udruženje bilo upisano u registar subjekata koja prihvataju principe Etičkog kodeksa za NVO u BiH.

Ovom prilikom će biti predstavljen i Sporazum o saradnji između VM BiH i NVO sektora koji je zvanično potpisan 2. decembra, 2017. godine  i zajedno sa Etičkim kodeksom predstavlja jak oslonac za održivost civilnog društva u BiH i jačanje saradnje kako između samih udruženja tako i uspostavljanju partnerstva sa ostalim akterima u zajednici. 

Dnevni red

10:45 – 11:00   registracija učesnika i izjave za medije

11:00 – 11:15   uvodne napomene vezane za proces izrade te usvajanje i potpisivanje Sporazuma o saradnji između Vijeća ministara BiH i NVO u BiH

11:15 – 11:30  prezentacija Etičkog kodeksa za NVO u BiH

11:30 – 12:00  diskusija, pitanja & odgovori

12:00  zaključci i preporuke

 

Molimo Vas da potvrdite učešće putem LINKA ili potvrdom na e-mail dejan.zakula@cpcd.ba te nam prijavite potrebu za regulisanje putnih troškova.