18. decembar 2017

Poziv na prezentaciju Etičkog kodeksa u Sarajevu 21.12.2017.


Pozivamo Vas na prezentaciju Etičkog kodeksa za organizacije civilnog društva u BiH koja će se održati u Sarajevu, 21. decembra, 2017. godine (četvrtak) u hotelu Hollywood, Dr. Mustafe Pintola 23 sa početkom u 10:30h.

Cilj prezentacije je da se predstavnici civilnog društva upoznaju sa principima Etičkog kodeksa, u neposrednom i otvorenom razgovoru razmjene stavove i iskustva povodom prezentiranog sadržaja te istaknu razlike između deklarativne posvećenosti pomenutim vrijednostima i njihovoj stvarnoj primjeni u praksi.

Kodeks predstavlja skup osnovnih normi, principa i vrijednosti utvrđenih sa ciljem standardizacije ponašanja i djelovanja OCD. Prezentirani principi i vrijednosti podrazumijevaju dobrobit za grupe ljudi ili društvo u cjelini, odnosno prvenstveno je usmjeren na javni interes. Kao pojedinci imamo odgovornost prema društvu u kojem živimo i ona se odražava kroz naše aktivno lično zalaganje za vrijednosti koje su opšteprihvaćene, koje poštujemo i djelujemo za društvenu promjenu kakvu želimo postići. Kao nevladine i neprofitne organizacije odgovorni smo za svoj rad i rezultate, kako prema našim korisnicima i partnerima tako i prema građanima, javnosti i zajednicama u kojima živimo i radimo.

Učesnicima će biti omogućeno da na licu mjesta potpišu i ovjere Izjavu o prihvatanju Etičkog kodeksa te objašnjeno na koji način to mogu uraditi naknadno, kako bi udruženje bilo upisano u registar subjekata koja prihvataju principe Etičkog kodeksa za NVO u BiH.

Ovom prilikom će biti predstavljen i Sporazum o saradnji između VM BiH i NVO sektora koji je zvanično potpisan 2. decembra, 2017. godine  i zajedno sa Etičkim kodeksom predstavlja jak oslonac za održivost civilnog društva u BiH i jačanje saradnje kako između samih udruženja tako i uspostavljanju partnerstva sa ostalim akterima u zajednici.

Molimo Vas da potvrdite učešće putem LINKA ili potvrdom na e-mail: dejan.zakula@cpcd.ba te nam prijavite potrebu za regulisanje putnih troškova.

U očekivanju potvrde učešća, srdačno Vas pozdravljamo!

Dnevni red

10:30 – 11:00   registracija učesnika i izjave za medije

11:00 – 11:15   uvodne napomene vezane za proces izrade te usvajanje i potpisivanje Sporazuma o saradnji između Vijeća ministara BiH i NVO u BiH

11:15 – 11:30  prezentacija Etičkog kodeksa za NVO u BiH

11:30 – 12:30  diskusija, pitanja & odgovori

12:30 – 13:00  zaključci i preporuke