četvrtak, 21. februar 2019.

Poziv na Treću lokalnu dijalošku platformu Opština Pale


Pozivamo vas na Treću, a ujedno i završnu, lokalnu dijalošku platformu Opštine Pale, dana 25.2.2019. sa početkom u 11:00 sati u Skupštinskoj sali Opštine Pale.

Кroz dijalog će nas voditi Dajana Cvjetković, predstavnica Centra za promociju civilnog društva koji u partnerstvu sa UNDP, UNICEF i UNESCO implementira projekat Dijalog za budućnost u 28 općina i opština u BiH.

Molimo da svoje učešće potvrdite na e-mail adresu: dajana.cvjetkovic@cpcd.ba do 24.2.2019. do 14:00 sati. Osoba za kontakt Dajana Cvjetković, Tel 061 438 577.

Dokumenti:

Poziv

Program rada 

Izvještaj