srijeda, 4. decembar 2019.

Poziv na učešće u prezentaciji projekta “Misli o prirodi!” u Mostaru, 13.12.2019.


Centar za promociju civilnog društva (CPCD) sa zadovoljstvom Vas poziva na predstavljanje projekta „Misli o prirodi!“, koji će se održati u petak, 13.12.2019. godine u hotelu Bevanda u Mostaru sa početkom u 10:00 sati.

Poziv na učešće u prezentaciji projekta “Misli o prirodi!” u Mostaru, 13.12.2019.

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) sa zadovoljstvom Vas poziva na predstavljanje projekta „Misli o prirodi!“, koji će se održati u petak, 13.12.2019. godine u hotelu Bevanda u Mostaru sa početkom u 10:00 sati.

Osnovni cilj projekta jeste povećati uticaj civilnog društva u zaštiti okoliša/životne sredine kroz umrežavanje organizacija civilnog društva, institucija, stručnih lica, medija i mladih za zajedničko, sinhronizirano i snažno djelovanje na lokalnom nivou. Dodatni značaj projekta predstavlja doprinos provođenju zahtjeva Evropske unije i međunarodnih sporazuma iz oblasti okoliša/životne sredine, klime i energije koje je BiH ratificirala. Projekat se zasniva na pet komponenti – zagovaranje, eko hubovi, eko škole, mladi i eko novinarstvo. Finansijski ga podržava Vlada Švedske u iznosu od 3 miliona KM i trajat će 36 mjeseci.

Tokom prezentacije projekta „Misli o prirodi!“ predstavit će se ciljevi i planirane aktivnosti, sa fokusom na grantove planirane u okviru projekta, koji će omogućiti direktno uključivanje OCD-a u projekat.

U drugom dijelu prezentacije, predstavnici OCD-a imaće priliku identificirati najznačajnije probleme i izazove sa kojima se suočavaju u radu sa drugim organizacijama, školama, ministarstvima, zagađivačima i lokalnim donosiocima odluka u oblasti zaštite okoliša/životne sredine.

Prezentacija projekta održat će se u Sarajevu, Banja Luci, Mostaru i Tuzli kako bi se osigurala regionalna zastupljenost svih aktera uključenih u zaštitu okoliša/životne sredine. 

Ovim putem Vas pozivamo da delegirate jednu osobu iz svoje organizacije da aktivno učestvuje na ovoj prezentaciji.

 

Agendu događaja možete preuzeti ovdje

Molimo Vas da prisustvo potvrdite na e-mail adresu sabina.jukan@cpcd.ba slanjem naziva OCD-a i imena predložene osobe najkasnije do 10.12.2019. godine.

 

Napominjemo da CPCD ne snosi troškove putovanja za dolazak na prezentaciju projekta.