četvrtak, 9. oktobar 2014.

POZIV VOLONTERIMA


U dobi ste od 18 do 35 godina?
Nezaposleni, sa ili bez radnog iskustva?
Želite više prilika za sebe?
Uključite se!

Centar za promociju civilnog (CPCD) organizacija iz Sarajeva Vas poziva na volontiranje u okviru "Projekta održivosti civilnog drustva”.
Sveukupni cilj projekta je jačanje kapaciteta civilnog društva u Bosni i Hercegovini u cilju donošenja i monitoring vladinih politika od značaja za građane BiH.

Da bi se postigao ovaj cilj projekt će izgrađivati kapacitete organizacija civilnog društva (OCD) u cilju veće održivosti, te ohrabrivati kako OCD tako i druge sektore društva u BiH na međusobnu suradnju, partnerstvo i podršku u budućim aktivnostima i kampanjama.
Volonteru će se pružiti prilika da svojim volontiranjem u uredu i na terenu bude dio projektnog tima koji realizira aktivnosti na izradi i realizaciji zagovaračkih kampanja, planiranja i realizacije aktivnosti u okviru Resursnog centra.
Kroz projekt se promovira koncept volonterstva kao novog pristupa i mogućnosti koju treba dodatno iskoristiti u smislu poboljšanja zapošljivosti mladih.
Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje u projektu potrebno je dostaviti CV i kratko pismo motivacije na mail:prijava@cpcd.ba, ili faxom na broj 033/644 810, najkasnije do 20. 10. 2014. godine, sa naznakom: Prijava za volontiranje – Projekat održivosti civilnog društva.

Napomena:

CPCD zadržava sve sve aplikacije u svojoj bazi podataka i bit ćemo slobodni kontaktirati vas za druge programe i projekte koji potencijalno budu na raspolaganju.
Ukoliko ne želite da vaša aplikacija bude dio naše baze podataka molim da to navedete u pismu motivacije.
Svi podaci koje dostavite povjerljivo se čuvaju i koriste se isključivo u svrhe volonterskog programa i pri identifikaciji prilika za prikladan volonterski angažman.