utorak, 24. septembar 2019.

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku tehničke opreme


Rok za dostavu ponuda 11.10.2019. do 16:00 sati

Centar za promociju civilnog društva u okviru projekta „Think Nature!“  objavljuje poziv za dostavljanje ponuda za nabavku tehničke opreme.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 11.10.2019. godine do 16:00h.

Dokumentacija:

  1. Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda br. SD 003 01/2019
  2. Aneks 1 Tehnička specifikacija + tehnička ponuda br. SD 003 01/2019
  3. Aneks 2 Finansijska ponuda SD 003 01/2019