srijeda, 20. februar 2019.

Poziv za Drugu lokalnu dijalošku platformu Općina Novi Grad Sarajevo


utorak 26.02.2019. Velika vjećnička sala, 10:00 h

U nastavku procesa konsultacija kroz seriju od 3 lokalne dijaloške platforme koji Općina Novi Grad Sarajevo i Centar za promociju civilnog društva (CPCD) provode u okviru projekta “Dijalog za budućnost”. koji zajednički implementiraju UNDP, UNICEF i UNESCO u partnerstvu sa Predsjedništvom Bosne i Hercegovine“, pozivamo vas na Drugu lokalnu dijalošku platformu (Druga LDP) koja će se održati u utorak, 26.02.2019. godine u Velikoj vijećničkoj Sali općine, Bulevar Meše Selimovića 97, sa početkom u 10:00 h.

U prilogu Vam dostavljamo program rada ovog događaja, sa Izvještajem sa Prve lokalne dijaloške platforme od 28.01.2019. na kojoj ste učestvovali. Konačni tekst priloženog Izvještaj je rezultat konsultacija koje smo proveli sa učesnicima/cama u pripremi za predstojeću 2. LDP. Koristimo se ovom prilikom da se zahvalimo svim učesnicima/cama koji su svojim komentarima i sugestijama doprinijeli oblikovanju konačnog teksta priloženog Izvještaja, koji će, inače, biti predmet razmatranja i usvajanja na predstojećem skupu 

Molimo da potvrdu učešća na Drugoj LDP dostavite na e-mail adresu: milan.mrdja@cpcd.ba, ili učešće potvrdite putem telefona 033 644 811-najkasnije do ponedjeljka 25.02.2019.godine do 12:00 s. Osobe za kontakt: Milan Mrđa i Dajana Cvjetković.

Nadamo se da ćete u vašim kalendarima rezervisati vaše vrijeme i da ćemo imati zadovoljstvo da vas vidimo i na ovoj dijaloškoj platformi, što će nam omogućiti da uspješno nastavimo započeti dijalog i konsultacije.