četvrtak, 10. maj 2018.

Poziv za izradu analiza institucionalnog, pravnog i poreskog okvira za OCD u BiH


U okviru USAID-ovog “Projekata održivosti civilnog društva (CSSP)", Centar za promociju civilnog društva (CPCD), objavljuje Javni poziv za izradu analiza institucionalnog, pravnog i poreskog okvira za organizacije civilnog društva u Bosni i Hercegovini.

Krajnji rok za dostavu ponuda: 18.05.2018. do 12:00h.

Potrebni dokumenti:

  1. Poziv za izradu analiza
  2. Aneks-1-finansijska-ponuda