utorak, 6. juni 2017.

Poziv za izradu tematske web stranice


Sarajevo, 06.06.2017.godine

Protokol br: 368/2017

Naziv projektnog zadatka

Poziv za izradu tematske web stranice 

Ugovarač

Centar za promociju civilnog društva/CPCD

Lokacija

Gradačačka bb, Sarajevo

Datum objavljivanja poziva

06.06.2017

Trajanje projektnog zadatka

25.06.- 25.07.2017.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda

20.06.2017

Radni jezik

b/h/s

1. Pozadina projektnog zadatka

Centar za promociju civilnog društva učestvuje u 5-godišnjem Programu održivosti civilnog društva u Bosni i Hercegovini - CSSP Program (2013-2018), koji finansira (USAID). Osnovna svrha CSSP Programa je razvoj kapaciteta civilnog društva u BiH,  u oblasti kreiranja i donošenja javnih politika te nadgledanja njihove primjene, sa krajnjim ciljem stvaranja uslova za njegov dugoročno održiv razvoj.

2. Opis projektnog zadatka

CPCD raspisuje Javni poziv namijenjen svim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima za izradu tematske web stranice.  

Za izradu tematskog web sajta neophodan je spoj stručnog programerskog i dizajnerskog znanja, s obzirom da će se podjednak akcenat staviti na funkcionalnost, na atraktivan i prepoznatljiv vizualni identitet web stranice. Web stranica mora biti jasno koncipirana, kreativna, bazirana na logičkoj navigaciji i responzivna (prilagodljiva pametnim telefonima i tabletima).

3. Izrada web stranice:

 • Web stranica mora biti izrađena tako da je omogućeno dodatno uređivanje/mijenjanje svih kategorija i sadržaja od strane administratora tj. CPCD-a bez dodatnih troškova – administrativni pristup web stranici.

Web stranica treba da sadrži sljedeće elemente:

 • Izrada CMS/sadržaj platforme;
 • Registraciju za korisnike i aktiviran newsletter;
 • Online ankete (od strane administratora neophodna mogućnost samostalnog uređivanja i prilagođavanja sadržaja i forme formulara);
 • U headeru pozicionirani logotipi organizacije i donatora (biće dostavljeni po odabiru ponuđača);
 • Izrada prostora za on-line banera (dinamične i statične) tj. prostor za reklamiranje;
 • Mogućnost dodavanja elektronskih baza (mogućnost pretraživanja baze po oblastima/pojmovima, dokumentima itd.);
 • Pretraživanje pojmova opcijom „pretraži“;
 • Pozicioniranje logotipa ugovarača i donatora programa;
 • Praćenje i analiza posjećenosti i registracija korisnika uz administratov uvid ;
 • Ponuditi cijenu domene za 12 i 24 mjeseca ili navesti trajanje grace perioda;
 • Navedite trajanje probnog rada prije zvanične objave web stranice;
 • Postaviti sljedeće rubrike sa mogućnošću administratora da mijenja i dodaje nove kategorije i pod-kategorije:
 • O programu/nama
 • Novosti
 • Bitni dokumenti /obrasci za popunjavanje sa upustvom
 • Aktivnosti
 • Galerija
 • Kalendar
 • Kontakt informacije
 • Ostale rubrike (prijedlozi ponuđača šta bi trebalo dodati na web stranici).
 • Mogućnost pružanja tehničke podrške minimalno mjesec dana nakon zvanične objave web stranice;

Napomena: Tokom razvijanja web stranice mogućnost mijenjanja i dopunjavanja sadržaja u skladu sa komunikacijom sa ugovaračem.                     

4. Proces prijave

Vaša ponuda mora sadržavati:

 • referentni broj ponude US 003/17-004;
 • finansijsku ponudu (iznos sa neto cijenom i izraženim PDV-om):
 • trošak web hostinga za godinu dana;
 • usluga optimizacije web stranica za search ili pretraživače SEO;
 • eventualne dodatne troškove;
 • preporuke u formi liste web stranica koje ste izradili.

5. Kriteriji za odabir najbolje ponude

Ugovarač će donijeti odluku o najpovoljnijoj ponudi na osnovu sljedećih kriterija:

 • Ekspertiza i iskustvo aplikanta;
 • Finansijska ponuda u odnosu na ponuđeni kvalitet.

Nakon analize svih dostavljenih prijava, ponuđači koji uđu u uži izbor biće pozvani na daljnje pregovore. Odabrani ponuđač treba biti u mogućnosti pružiti usluge održavanja i tehničke podrške u smislu osiguravanja tehničke ispravnosti i nadgledanja rada web stranice prvih mjesec dana, optimizacije i back-upa baze podataka. Po izradi web stranice odabrani ponuđač će pružiti podršku i osigurati osposobljavanje korisnika za samostalno korištenje CMS sadržaja, putem treninga/radionica i pisanih instrukcija.

Rok za izradu web stranice je 30 radnih dana od datuma potpisivanja ugovora. Sve informacije s kojima će se ugovarač sresti tokom obavljanja ugovorenih aktivnosti smatraju se povjerljivim i ne smiju biti otkrivene trećoj strani ili korištene na bilo koji način u svrhu ostvarivanja koristi.

Ponude u sklopu gore navedenih opisa usluga, zajedno sa finansijskom konstrukcijom sa referentim brojem US 003/17-004 potrebno je dostaviti putem e-maila na adresu prijava@cpcd.ba do 20.06.2017.godine do 15h. Ukoliko imate dodatnih pitanja tokom izrade ponude, kontaktirajte Aleksandru Crnogorac na 033 644 810 / 611 798.

Ponude pristigle nakon navedenog roka za dostavljanje ponuda, neće se razmatrati.

Informacije o ugovaraču su dostupne na www.civilnodrustvo.ba

Kompletan poziv možete pogledati na sljedećem LINKU.