utorak, 24. oktobar 2017.

Poziv za provjeru podataka na e-registru udruženja i fondacija u BiH


Pozivamo sva udruženja i fondacije u Bosni i Hercegovini da provjere tačnost podataka u zbirnom e-registru za udruženja i fondacije u BiH, koji možete pronaći na sljedećem LINKU.

Sva udruženja i fondacije kojima su podatci pogrešni mogu se obratiti nadležnom organu kod kojeg su registrovani.

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine je u suradnji sa projektom Evropske unije: Izgradnja kapaciteta institucija vlasti za vođenje dijaloga o javnim politikama s civilnim društvom (CBGI projekat), pokušavajući da unaprijedi transparentnost rada nevladinog sektora u Bosni Hercegovini, kao i ispunjavajući zahtjeve Odbora eksperata Vijeća Europe za evaluaciju borbe protiv pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti (Moneyval), kao i preporuke mjerodavnih međunarodnih institucija, uspostavilo Internet stranicu od nazivom „zbirni e-registar udruga i zaklada u Bosni i Hercegovini“, na kojoj se mogu pretraživati podaci svih registarskih tijela u Bosni i Hercegovini koji su odlučili podatke iz svojih registara učiniti dostupnim ovom pretraživaču.

Ovim registrom olakšan je pregled i pretraga podataka koji se prikazuju sukladno potpisanom Sporazumu, vezanih za registrirane udruge, zaklade i druge neprofitne organizacije u Bosni i Hercegovini, bez obzira koje nadležno tijelo ih je registriralo i po kojem zakonu su registrirane, jer se podaci mogu pretraživati na jednom mjestu.

Pretrage se mogu raditi po različitim osnovama, bilo da se radi o podacima na kojoj razini je određena udruga registrirana ili da li ima više udruga registriranih pod istim imenom na različitim razinama u Bosni i Hercegovini, pa sve do toga tko su osobe ovlaštene za zastupanje ili gdje je sjedište udruge koja je predmet nečijeg interesiranja.