2. april 2015

Poziv za redizajn web stranice Resursnog centra CPCD-a


Traži se: Dizajn i izrada internet stranice

 

Resursni centar CPCD-a raspisuje Javni poziv namijenjen svim zainteresiranim firmama i pojedincima za redizajn web stranice Resursnog centra CPCD-a: www.civilnodrustvo.ba. Traži se spoj stručnog programerskog i dizajnerskog znanja, obzirom da će se podjednak akcenat staviti i na funkcionalnost i na atraktivan i prepoznatljiv vizualni identitet web stranice. Web stranica mora biti jasno koncipirana, kreativna, logična i zanimljiva.

Pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju inicijalnom sastanku na kojem će biti detaljnije pojašnjena svrha i sadržaji web stranica kao i uslovi za realizaciju. Sastanak će se održati 16. aprila 2015. godine (četvrtak) u prostorijama Resursnog centra CPCD-a (adresa: Gradačačka bb u Sarajevu) sa početkom u 11:00 časova. Prisustvo je potrebno potvrditi na e-mail: prijava@cpcd.ba do 14. aprila 2015. godine.

Nakon inicijalnog sastanka svi zainteresovani će imati period od 20 dana za izradu idejnog i izvedbenog rješanja (krajnji rok za dostavu: 6. maj 2015. godine). Svi zainteresovani mogu dostaviti neograničen broj idejnih i izvedbenih rješenja. Pored idejnog i izvedbenog rješenja neophodno će biti dostaviti i referentnu listu koja dokazuje iskustvo na istim poslovima. Nakon analize svih zaprimljenih prijava, kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na daljnje pregovore. Odabrani kandidat biće dužan u roku od mjesec dana izraditi web stranicu.