ponedjeljak, 14. decembar 2015.

Poziv za sudjelovanje na info danu: „Program Europa za građane“


Poziv za sudjelovanje na info danu:

 „Program Europa za građane“

Resursni centar Centra za promociju civilnog društva (RC-CPCD) u suradnji sa Ministarstvom pravde Bosne i Hercegovine organizira info dan: „Program Europa za građane“, na kojem će se učesnici/ce bliže upoznati sa mogućnostima koje nudi pomenuti program.

Info dan će se održati 23. (srijeda) 12. 2015. (ulica: Gradačačka bb – kod Malezijskog mosta),

Bosna i Hercegovina je 27.11.2015. godine potpisala Sporazum o sudjelovanju Bosne i Hercegovine u programu Europa za građane za period 2014 – 2020 godine. Potpisivanjem navedenog Sporazuma predstavnici lokalnih vlasti, udruženja građana, fondacija, obrazovnih institucija i drugih potencijalnih aplikanata u Bosni i Hercegovini stiču pravo da učestvuju u javnim pozivima u okviru ovog programa Europske unije.

Program Europa za građane je program Europske unije koji putem projekata podržava uključivanje građana u proces europskih integracija, jačanje europskog identiteta zasnovanog na zajedničkim vrijednostima, razvijanje osjećaja pripadnosti Europskoj uniji, te jačanje međusobnog razumijevanja i tolerancije među građanima Europske unije. Ukupan budžet programa, za period 2014-2020 godina, iznosi 184 miliona eura.

Kako se prijaviti na info dan: Prijave se vrše popunjavanjem online aplikacione forme koja se nalazi na sljedećem linku:

PRIJAVA

Molimo zainteresirane da registraciju učešća izvrše najkasnije do 18.12. 2015. do 16:00h.

Nakon zatvaranja poziva, svi učesnici/ce će biti informirani o statusu prijave.

Učesnici ne plaćaju kotizaciju. Organizatori ne snose troškove prevoza, hrane i noćenja učesnika/ca.

Broj učesnika/ca je limitiran kapacitetima sale RC-CPCD-a. U slučaju većeg interesovanja selekcija će se vršiti po principu 1 učesnik/ca – 1 udruženje/fondacija, te datumu prispijeća prijave za učešće.

Kontakt: Resursni centar CPCD

               Gradačačka bb, 71000 Sarajevo
               Tel/Fax: 033 644 810; 611 798; 611 834