srijeda, 16. januar 2019.

Poziv za učešće | Druga lokalna dijaloška platforma Općine Novo Sarajevo


Općina Novo Sarajevo i Centar za promociju civilnog društva (CPCD), organizuju drugu lokalnu dijalošku platformu koja predstavlja nastavak aktivnosti započetih tokom prve dijaloške platforme održane 21. decembra 2018. godine.

Učesnici i učesnice su kroz vođenu diskusiju definisali opseg pojma socijalna kohezija koji je bio nit vodilja za identifikaciju ključnih pitanja koja dovode do nepovoljnog društvenog položaja građana i građanki, sa fokusom na mlade, u lokalnoj zajednici. Sveopšti neaktivizam je definisan kao jedan od uzroka nepovoljnog društvenog položaja mladih na području Općine Novo Sarajevo, uz probleme sveopšte apatije, obrazovnog sistema koji nezadovoljava potrebe mladih i tržišta rada te ne tretira pitanja profesionalne orijentacije, nepostojanje sistema podrške za afirmaciju studenata Mašinskog  i drugih fakulteta u Sarajevu, nedovoljno podignute svijesti o ekološkim temama, nepostojanje programa afirmacije volonterstva i socijalne kohezije među različitim društvenim grupama na području Općine i nepostojanje konkretnih programa za mlade.  

Lokalna dijaloška platforma kao participativni konsultativni mehanizam za dijalog građana, građanki, organizacija civilnog društva, socijalnih, kulturnih, zabavnih i obrazovnih institucija je identifikovala ključne probleme koji će na drugoj dijaloškoj platformi biti predstavljeni, diskutovani u cilju određivanja zajedničkih prioriteta i kreiranja plana akcije.

Pozivamo vas na drugu lokalnu dijalošku platformu Općine Novo Sarajevo, koja će se održati u nedjelju, 20.1.2019. sa početkom u 10:00 sati u  Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo. U skladu sa zahtjevom učesnika i učesnica prve dijaloške platforme i onih koji su pozvani a nisu bili u prilici da dođu, odabran je termin održavanja druge dijaloške platforme. 

Molimo vas da razmislite o delegiranim prioritetima, po potrebi pripremite argumentaciju, delegirate dodatni prioritet/pitanje koje treba biti diskutovano i tretirano kroz zajednički rad te da ako niste u prilici da se odazovete pozivu svoje prijedloge pošaljete u pisanoj formi.

Kroz dijalog će nas voditi Dajana Cvjetković, predstavnica Centra za promociju civilnog društva koji u partnerstvu sa UNDP, UNICEF i UNESCO implementira projekat Dijalog za budućnost u 28 općina i opština u BiH.

Molimo da svoje učešće potvrdite  na e-mail adresu: dajana.cvjetkovic@cpcd.ba 

Osoba za kontakt Dajana Cvjetković, tel/fax 033 644 810.