petak, 11. juli 2014.

Poziv za učešće u istraživanju: Izazovi, perspektive i promocija razvoja društveno odgovornog poslovanja u BiH


Poštovani/na,

Pozivamo vas da uzmete učešće u istraživanju: „Izazovi, perspektive i promocija razvoja drustveno odgovornog poslovanja u BiH“,

Istraživanje se provodi s ciljem prepoznavanja perspektiva/mogućnosti i ključnih prepreka za bolju saradnju između OCD i poslovnog/profitnog sektora u BiH.

Ljubazno vas molimo da uzmete ušešće u pomenutom istraživanju i popunite priloženi upitnik

Upitnik za OCD

Upitnik za Privredna društva

Odgovorom na priloženi upitnik, saglasni ste da navedemo naziv vašeg privrednog društva/ NVO-a u konačnom izvještaju o provedenom istraživanju, koji će biti publikovan i javno prezentiran. Vaši pojedinačni stavovi, međutim, neće biti prezentirani i držat će se u tajnosti.

Molimo da ispunjeni upitnik dostavite do 24.07.2014. godine na sljedeće e-mail adrese: nino.serdarevic@ef.unze.ba;jasmin.halebic@ef.unze.ba

Ukoliko trebate dodatne informacije molimo da nas kontaktirate nas telefone navedene u potpisu ovog mail-a.

 

Zahvaljujući na izdvojenom vremenu,

 

S poštovanjem,