ponedjeljak, 18. novembar 2019.

Predstavnici CPCD-a učestvovali na Progresivnom forumu


"Novca i planova ima dovoljno"

U subotu, 16. 11. 2019. godine u Hotelu Hills na Ilidži, u organizaciji Vlade KS i Fridrich Ebert Stiftung organizirana je široka panel rasprava pod nazivom Progresivni Forum sa fokusom na reformske procese u Kantonu Sarajevo.

Progresivni forum okuplja predstavnike NVO sektora koji djeluju u različitim oblastima, predstavnike zakonodavne i izvršne vlasti Kantona Sarajevo, javnih ustanova i preduzeća u Kantonu Sarajevo, te predstavnike drugih nivoa vlasti, kao i sve zainteresovane građane.

Cilj Foruma je omogućiti aktivno sudjelovanje svih građana u raspravama o trenutnim i budućim reformskim procesima u Kantonu Sarajevo koji svojim kritikama i konstruktivnim prijedlozima mogu direktno uticati na rad Vlade Kantona Sarajevo.

Predstavnici Centra za promociju civilnog društva ušestvovali su u dva panela: Aida Daguda na panel diskusiji pod nazivom “Javni prevoz i izgradnja saobraćajne infrastrukture”, dok je Omir Tufo sudjelovao na panel diskusiji “Odgovorno upravljanje novcem građana”. Pored ovih, teme drugih panela su bile transparentnost i borba protiv korupcije, zdravstvo u Kantonu Sarajevo, razvoj turizma i privrede u Kantonu Sarajevo, mapa prava usluga u oblasti rada, socijalne politike i boračke zaštite, komunalna privreda i saradnja s lokalnim zajednicama, razvoj kulture i sporta, te reforme u obrazovanju.

Potreba za analizom reformi u Kantonu Sarajevo je velika što je pokazao i odziv građaana, organizacija i institucija koji su velikom broju i sa potpunom pažnjom prisustvovali na devet pomenutih panela.

Zaključaka i preporuka je mnogo, posebno u sektoru obrazovanja gdje su rektor Univerziteta u Sarajevo prof.dr. Rifat Škrijelj, prof.dr. Damir Marjanović, zastupnik u Skupštini KS, Namir Ibrahimović, voditelj reformi u obrazovanju i direktor OŠ "Safvet-beg Bašagić" i dr.sci. Vedran Jakupović, zastupnik u Skupštini KS predstavili rezultate, opstrukcije, planove i težnje za unapređenje sektora obrazovanja.

Najznačajnije diskusije su vođene u vezi sa pitanjem integracije Univerziteta u Sarajevu i postojeće opstrukcije Medicinskog fakulteta za završetak procesa pravne i ekonomske integracije, usklađivanja obrazovnih programa sa tržištem rada  i uvođenja novih studijskih programa na engleskom jeziku.

Djecu trenutno učimo nižem nivou znanja, činjeničnom znanju, koje često biva neupotrebljivo u rješenju problemskih zadataka. Na ovaj problem će odgovoriti reforma obrazovnog sistema koju vodu gospodin Namir Ibrahimović.

Zajednički zaključak panelista je da obrazovni sistem ne treba odgovarati samo potrebama tržišta rada jer je to promjenjiva kategorija, nego treba obrazovati i odgajati mlade sa stavovima, vrijednostima i principima potrebno za život.

Kada je riječ o drugim panelima, interesantno je bilo i na panelu "Odgovorno upravljanje novcem građana". Ono što je izazvalo najviše polemike je rasprava o metodama kako da se budžeti pojednostave građanima, jer su dosadašnje javne rasprave isključivo vođene za određenu interesnu grupu, bez direktnog uključivanja civilnog društva (u širem kontekstu).  Ministar finansija je objasnio da će se predložiti tzv "narodni budžet", koji će biti dostupni cjelokupnom civilnom društvu, što i jeste cilj javnih rasparava.

"Javni prevoz i izgradnja saobraćajne infrastrukture" je bila tema panela u kojem je učestvovala direktorica CPCD-a, Aida Daguda. Generalni zaključak panela je da ima dovoljno novca i planova za realizaciju infrastrukturnih projekata, te je naglašeno da se moraju donijeti nova zakonska rješenja i reforme u ovoj oblasti. Građani su u svojim pitanjima akcentirali da se riješi problem GRAS-a, na šta je ministar saobraćaja Adnan Šteta izjavio da će na Skenderiji biti centar u kojem će se moći kupiti karte za jedan sat, jedan dan i sl., što će značajno poboljšati sistem naplate.