srijeda, 21. decembar 2016.

Predstavnici općina unaprijedili vještine pisanja projekata za EU


U Resursnom centru SMART održana je dva dana zaredom radionica o pisanju projekata za EU. Radionici su prisustvovali predstavnici općina širom BiH koji planiraju unaprijediti svoje kapacitete u ovoj oblasti. Učesnici su proširili postojeća znanja iz oblasti EU fondova, te dobili praktične savjete kako da na najbolji način definišu interese svoje općine. Pored toga, prošli su kroz tematske oblasti kao što su: formiranje projektnog konzorcijuma i pregovori sa partnerima, načini i kriteriji ocjenjivanja projektnih prijedloga i izrada budžeta.

Učesnici edukacije imali su mogućnost da dobiju informacije iz prve ruke o tome kako napisati dobar prijedlog projekta, budući da je trenerica edukacije Aida Daguda, procjeniteljica EU projekata još od 2006. godine, te da je u desetogodišnjem iskustvu procijenila više od 190 projekata. Predstavnici općina su izrazili veliku zahvalnost na organizaciji radionice, te pohvalili sadržaj i izvedbu edukacije.

Općine su glavni nosioci uspjeha EU integracija u BiH, stoga je neophodno nastaviti sa organizacijom sličnih edukacija. Svi zainteresovani za ovu temu imaju mogućnost da se prijave na sveobuhvatnu edukaciju „Škola izrade projekata za EU“ koja će se organizovati od 1. februara 2017. godine. Ova edukacija namijenjena je zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave, ministarstvima, kantonalnim javnim preduzećima, zavodima, ustanovama i drugim institucijama i organizacijama, organizacijama civilnog društva, privrednim subjektima, kao i fizičkim licima koja žele unaprijediti svoja znanja i vještine u ovim oblastima. Prijave u toku! Više informacija o „Školi izrade projekata za EU“: http://bit.ly/SkolaIzradeProjekataZaEU