27. april 2018

Prezentacija programa Evropske unije “Evropa za građane” i edukacija za upotrebu platforme eKonsultacije


Centar za promociju civilnog društva (CPCD) i Ministarstvo pravde BiH (MP BiH) pozivaju Vas na prezentaciju programa Evropske unije “Evropa za građane” i edukaciju za upotrebu platforme eKonsultacije u izradi pravnih propisa Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i prezentaciju Etičkog kodeksa za organizacije civilnog društva (OCD) u Bosni i Hercegovini koja će se održati u sljedećim gradovima:

 

 

Datum Grad Lokacija Adresa Vrijeme Prijava
07.05.2018. Trebinje Hotel Leotar Luke Vukalovića 1 12:00
 11.05.2018. Prijedor  Hotel Prijedor Srpskih Velikana 14  12:00
15.05.2018. Široki Brijeg Hotel Park Trg dr. Ante Starčevića 4 12:00
16.05.2018. Bugojno Općina Bugojno 307. motorizovane brigade 92 11:00
22.05.2018. Goražde Hotel Behar Trg branilaca 12:00

 

Cilj edukacije je da se predstavnici civilnog društva upoznaju sa web aplikacijom https://ekonsultacije.gov.ba/consultations. Platforma omogućava potpuno i pravovremeno informisanje građana i predstavnika organizacija civilnog društva putem interneta o procesu donošenja određenih pravnih akata, te osigurava pouzdan komunikacijski kanal za njihovo učešće u kreiranju javnih politika.

 

U drugom dijelu edukacije, biće predstavljen Kodeks kao skup osnovnih normi, principa i vrijednosti utvrđenih sa ciljem standardizacije ponašanja i djelovanja OCD. Prezentirani principi i vrijednosti podrazumijevaju dobrobit za grupe ljudi ili društvo u cjelini, odnosno prvenstveno je usmjeren na javni interes. Kao pojedinci imamo odgovornost prema društvu u kojem živimo i ona se odražava kroz naše aktivno lično zalaganje za vrijednosti koje su opšteprihvaćene, koje poštujemo i djelujemo za društvenu promjenu kakvu želimo postići. Kao nevladine i neprofitne organizacije odgovorni smo za svoj rad i rezultate, kako prema našim korisnicima i partnerima tako i prema građanima, javnosti i zajednicama u kojima živimo i radimo.

 

U toku edukacije bit će predstavljen i program Evropske unije “Evropa za građane” kroz koji se nude financijska sredstva za projekte neprofitnih organizacija i lokalnih organa vlasti. Program “Evropa za građane” ima za cilj povezivanje građana i organizacija iz zemalja članica programa sa ciljem stvaranja osjećaja pripadnosti evropskoj uniji, izgradnja evropskog identiteta i međukulturalne saradnje.

 

Učesnicima će biti omogućeno da na licu mjesta potpišu i ovjere Izjavu o prihvatanju Etičkog kodeksa pa vas molimo da ponesete pečat organizacije. Onima koji žele da naknadno prihvate Etički kodeks biće objašnjeno na koji način to mogu uraditi, kako bi udruženje bilo upisano u registar subjekata koja prihvataju principe Etičkog kodeksa za NVO u BiH.   

 

Molimo Vas da potvrdite učešće putem linkova za prijave ili potvrdom na e-mail dejan.zakula@cpcd.ba.