11. septembar 2017

Priprema Sporazuma o saradnji između Vlade FBiH i NVO sektora


Danas su predstavnici Centra za promociju civilnog društva održali sastanak u Generalnom sekretarijatu Vlade FBiH sa sekretarkom vlade Editom Kalajdžić i saradnicima Mirsadom Jahić i Seadom Lisakom. Tema sastanka je bila pokretanje procesa kreiranja dokumenata za uspostavljanje institucionalnog okvira za saradnju te transparentno finansiranje udruženja i fondacija iz sredstava budžeta FBiH.

Postignut je dogovor da se odmah pristupi pripremi nacrta Sporazuma o saradnji između Vlade FBiH i NVO o kojem bi potom trebala da se obavi javna rasprava. Istovremeno će se pripremiti i dokument kojim će biti reguslisano finansiranje udruženja i fondacija za provođenje aktivnosti definisanih strategijom i godišnjim planovima Vlade FBiH.