ponedjeljak, 11. februar 2019.

Prva lokalna dijaloška platforma u općini Centar Sarajevo


U organizaciji Općine Centar Sarajevo i Centra za promociju civilnog društva (CPCD), 07.02.2019. godine u prostorijama Centra za zdravo starenje je održana Prva lokalna dijaloška platforma pod nazivom: Ohrabrivanje i jačanje kapaciteta mladih u općini Centar Sarajevo za lidersku ulogu u izgradnji kohezivne lokalne zajednice“. Skup je održan u okviru projekta Dijalog za budućnost (DFF projekat)  koji zajednički implementiraju UNDP, UNICEF i UNESCO u partnerstvu sa Predsjedništvom Bosne i Hercegovine. 

Prva dijaloška platforma je okupila 27 predstavnika lokalnih omladinskih organizacija,  nevladinih organizacija koje okupljaju mlade, žene, osobe sa invaliditetom i druge marginalizovane grupe, predstavnike lokalnih vlasti, ustanova socijalne zaštite, mjesnih zajednica, obrazovnih, sportskih i kulturnih institucija i drugih lokalnih aktera zainteresovanih za poboljšanje društvene kohezije u općini Centar Sarajevo.

Skup je osmišljen kao oblik inovativnog konsultativnog mehanizma koji se promoviše i provodi  u okviru projekta Dijalog za budućnost. Cilj Prve dijaloške platforme je bio da se zainteresovanim u općini Centar Sarajevo pruži prilika da kroz strukturirani dijalog prodiskutuju i identifikuju prioritetne probleme koji po njima stoje na putu izgradnje kohezivne zajednice, te da lokalnim vlastima preporuče način njihovog rješavanja. Dijalošku platformu je facilitirala Dajana Cvjetković, CPCD koordinatorica DFF projekta.

Nakon riječi dobrodošlice i uvodnih napomena o program rada, facilitatorica je ukratko predstavila DFF projekat, sa posebnim osvrtom na osnovnu svrhu lokalnih dijaloških platformi. U nastavku je  održana panel diskusija u kojoj su predstavnici lokalne samouprave i nevladinog sektora dali kratki osvrt na osnovu temu dijaloške platforme.

Prva panelistkinja je bila gospođa Jasmina Fazlić, pomoćnica načelnika Općine, koja je kratko predstavila glavne programe i mjere koje Općina Centar  provodi u oblasti omladinske politike. Istakla je da Općina ima sektorsku strategiju i druge elemente omladinske politike, uključujući Vijeće mladih Općine Centar, kontakt osobu za mlade, prostor za mlade i dr. Spomenula je nekoliko ključnih programa Strategije prema mladima uključujući stipendiranje učesnika i studenata, podrška većoj mobilnosti mladih, kapitalne programe za obnovu i izgradnja obrazovnih, kulturnih i sportskih objekata, te naglasila da za poboljšanje položaja I uloge mladih u lokalnoj zajednici ima još dosta prostora. Novu priliku za to će pružiti predstojeći proces izrade nove općinske strategije uz aktivno učešće mladih, između ostalog, kroz slične tematske dijaloške platforme. 

Drugi panelista je bio Said Alibašić predstavnik organizacije NYGEA koji se kratko osvrnuo na problem mladih iz perspektive nevladinog sektora, posebno ističući programe neformalnog obrazovanja za mlade koje provodi njegova organizacija. Svoju diskusiju je zaključio konstatacijom da se na sveprisutnu apatiju i isključenost mladih iz života zajednice može odgovoriti samo inovativnim, neformalnim oblicima podizanje svijesti i edukacije mladih o građanskom aktivizmu. 

Učesnici/ce su zatim kroz diskusiju u 4 paralelne grupe radili na identifikaciji specifičnih problema mladih koji predstavljaju najveće izazove  u procesu daljeg ohrabrivanja i jačanja kapaciteta mladih za preuzimanje liderske uloge u izgradnji kohezivne lokalne zajednice. Kao takvi prepoznati su sljedeći problem: (i) Marginalizacija mladih sa invaliditetom i poteškoćama u razvoju; (ii) Nerazvijen volonterski rad; (iii) Zapostavljena međugeneracijska solidarnost i saradnja; (iv)Nedovoljna informisanost i obučenost mladih za građanski aktivizam;(v) neadekvatni angažman medija u promociji i zagovaranju promlema mladih;(vi) zatvorenost mjesnih zajednica prema građanima i nedostatak kulturnih i zabavnih programa za mlade; (vii) Delikventno ponašanje mladih i bezbjednost učesnika/ca; (viii) Nedostatak informacija o neformalnim oblicima edukacije mladih i odraslih za građanski aktivizam; (ix) Neizgrađen sistem podrške profesionalnoj orijentaciji mladih;(x)  Nedovoljna podrška edukativnim programima za razvoj socijalnih vještina, kompetencija mladih (vještine komunikacije, kreativno rješavanje problema, rješavanje konflikata i dr.);(xi) nerazvijena praksa zajedničkog rada lokalne samouprave, omladinskih i nevladinih organizacija i javnih institucija (centar za socijalni rad, policija, dom zdravlja, škola, biblioteka) na programima za mlade od zajedničkog interesa.

Za sve ove problem učesnici/ce  su ponudili konkretne prijedloge za njihovo rješavanje koji će u nastavku dijaloga  poslužiti kao osnova za izradu konkretnih preporuka za jedan-dva identifikovana problema namijenjenih lokalnim vlastima.  

U završnom dijelu sastanka facilitatorka je kratko sumirala rezultate rada i najavila naredne korake u provođenju lokalne dijaloške platforme. Na kraju sastanka učesnici/e su predložili da se na narednu dijalošku platformu obavezno pozovu i predstavnici policijske uprave,predsjednik Vijeća mladih Općine Centar te predstavnike nekih drugih relevantnih organizacija i institucija koje će sami učesnici/ce identifikovati i naknadno predložiti. Izvještaj sa sastanka će poslužiti kao osnova za rad naredne Lokalne dijaloške platforme na kojoj se očekuje usvajanje konkretnih preporuka za rješavanje identifikovanih prioritetnih problema.