petak, 25. januar 2019.

Regulatorna agencija za komunikacije i Vijeće za štampu


Imate prigovor ili žalbu - evo kako je možete podnijeti!

Regulatorna agencija za komunikacije je regulatorna institucija za sektore audiovizuelnih medija i elektronskih komunikacija. U njenoj nadležnosti je licenciranje operatora u sektorima emitovanja i telekomunikacija, kao i nadzor nad provodjenjem pravila i zakona koji se odnose na ove sektore. Radio i TV emiteri su zakonski obavezni da se pridržavaju standarda Agencije u vezi sa govorom mržnje, nepristrasnošću, nenasiljem, privatnošću, zaštitom djece, kao i pravila o komercijalnim komunikacijama.

Agencija djeluje ili po podnesenom prigovoru ili na osnovu vlastitih nalaza. Monitoring kapaciteti su ogrančeni, tako da Agencija uglavnom djeluje po podnesenim prigovorima. Ako se povreda pravila ustanovi, Agencija može donijeti sankcije u rasponu od oralnog ili pisanog upozorenja, novčane kazne do suspenzije ili ukidanja dozvole.

Prigovori u vezi pružnja usluga u sektoru audiovizuelnih medija (kao i elektronskih komunikacija i korištenja radio-frekvencijskog spektra) mogu biti podneseni koristeći online formu na vebsajtu Agencije. Prigovore je takodje moguće podnijeti telefonom, osobnim dolaskom u prostorije Agencije, kao i poštom, koristeći formu dostupnu na istoj stranici. Fizičke i pravne osobe mogu podnijeti prigovor. Prigovori takodje mogu biti podnijeti anonimno, pri čemu Agencija neće biti u stanju da podnosioca žalbe obavijestiti o ishodu.

Pošto su emiteri obavezni da čuvaju snimke emitovanih sadržaja šest sedmica, prigovore treba podnijeti najkasnije šest sedmica po emitovanju. Ukoliko je prigovor podnesen nakon isteka ovog roka, Agencija možda neće biti u stanju da u potpunosti reaguje.

Vijeće za štampu je samoregulaciono tijelo za štampane i online medije. Vijeće je nevladina organizacija koja promovira profesionalne standarde u novinarstvu, posreduje izmedju gradjana i medija, te reaguje na povrede profesionalnih standarda, uglavnom na osnovu pritužbi gradjana.

Komisija za Žalbe Vijeća za štampu ispituje prijave gradjana u vezi mogućih kršenja Kodeksa za šampu i online medije Bosne i Hercegovine. Komisija primi izmedju 300 i 400 prijava godišnje, od čega nekih 45 posto bude riješeno kroz medijaciju izmedju podnosioca žalbe i medija. Ukoliko je posredovanje neuspješno, Komisija razmatra meritum žalbe i donosi odluku, koju potom dostavlja mediju protiv kojeg je žalba podnesena i objavljeje je na vebsajtu Vijeća za štampu. Članovi komisje su predstavnici izdavača, novinari, predstavnici pravosudnih institucija i akademske zajednice.

Vijeće za štampu nema ovlasti da nametne svoje odluke, dakle, njegov rad zavistan je od spremnosti medija da poštuju odluke Komisije za žalbe.

Vebsajt Vijeća za štampu daje detaljne upute za podnošenje žalbi.

Preuzeto sa: www.cimusee.org