četvrtak, 30. oktobar 2014.

Resursni centar CPCD vas poziva na prezentaciju istraživanja


RESURSNI CENTAR CPCD  VAS POZIVA NA PREZENTACIJU ISTRAŽIVANJA

 

Ovim pozivamo sve organizacije, kompanije i pojedince za učešće na informativno-konsultativnoj radionici o glavnim rezultatima i preporukama nedavno provedenog istraživanja pod nazivom: „Perspektive i ključne prepreke saradnje između organizacija civilnog društva i poslovnog sektora u BiH”, (Istraživanje) koji će se održati 06.11.2014. godine u Hotelu „Hollywood”, Ul. Dr. Mustafe Pintola 23, Ilidža, sa početkom u 12:00 h. 

Osnovna svrha i cilj skupa jeste da se kroz prezentaciju i diskusiju prezentiraju osnovni rezultati (preporuke) provedenog istraživanja, te da se od učesnika/ca dobiju povratne informacije, posebno u vezi sa preporukama za efikasniju saradnju u promociji i razvoju DOP-a i korporativne filantropije.

Preliminarne rezultate Istraživanja možete pogledati OVDJE.

Ukoliko želite da učestvujete u ragniranju preporuka istraživanja obrazac možete skinuti OVDJE i dostaviti ga prije samog skupa ili pak predati lično na skupu.

Agendu skupa možete pogledati OVDJE.

Molimo da potvrdu Vašeg  učešća dostavite na e-mail adresu: prijava@cpcd.ba,  ili na broj telefona/fax: 033/644 810, 611 798; 611 834 najkasnije do 03. 11. 2014. godine.