utorak, 11. april 2017.

SMART START: Direktoriji preduzetničkih aktivnosti i potreba OCD


CPCD u sklopu Smart Start projekta mapira organizacije civilnog društva i njihove potrebe kada se radi o podršci za održive modele OCD.

Smart Start projekt istražuje potrebe organizacija s ciljem definisanja modela održivosti organizacija civilnog društva (OCD) u BiH. Mapiranjem OCD kroz tri upitnika, saznat ćemo odgovore na pitanja koja će pomoći da shvatimo pravac u kojem OCD u BiH žele ići u budućnosti.

Kako bismo što bolje definisali polje potreba, odaberite kategoriju u koju vaša OCD pripada, i to kao:

  1. OCD koja vodi/ima preduzeće kliknite na sliku ispod ili OVDJEDirektorij OCD sa preduzecima
  2. OCD koja ima ekonomske aktivnosti (prodaje proizvode/usluge) kliknite na sliku ispod ili OVDJEOCD sa Ekonomskim Aktivnostima
  3. OCD koja želi pokrenuti ekonomske aktivnosti/preduzeće kliknite na sliku ispod ili OVDJEUpitnik Odrzive OCD

Cilj ovih direktorija je promocija održivog modela rada za organizacije civilnog društva u BiH. Direktorij kao cjelina će biti dostupan svim zainteresovanim stranama, ali svi podaci koji se budu prikupili u ovom upitniku će biti korišteni samo u svrhu istraživanja, te se neće objavljivati u javnosti


Smart Start je regionalni projekt, koji teži ka umrežavanju organizacija civilnog društva (OCD) i njihovih kapaciteta, jačanju zagovaračkih kapaciteta, poboljšanju internih struktura upravljanja, podsticanju na strateške promjene izvora finansiranja uspostavom socijalnog preduzetništva i izradi strateških dugoročnih organizacionih planova. Očekuje se da će projekt rezultirati stvaranjem nove generacije organizacija civilnog društva, koje su profesionalnije i posvećenije svojim misijama, korisnicima i društvu u cjelini, te da će OCD razviti partnerstva sa kompanijama iz biznis sektora, donoseći korist svim stranama.