srijeda, 26. april 2017.

SMART START: Direktoriji za OCD


CPCD u sklopu Smart Start projekta mapira organizacije civilnog društva i njihove potrebe kada se radi o podršci za održive modele OCD.

 

Smart Start projekt istražuje potrebe organizacija s ciljem definisanja modela održivosti organizacija civilnog društva (OCD) u BiH. Mapiranjem OCD kroz tri upitnika, saznat ćemo odgovore na pitanja koja će pomoći da shvatimo pravac u kojem OCD u BiH žele ići u budućnosti.

 

Kako bismo što bolje definisali polje potreba, odaberite kategoriju u koju vaša OCD pripada, i to kao:

 

 

DIREKTORIJ PREDUZEĆA U BIH KOJE VODE OCD

DIREKTORIJ OCD SA EKONOMSKIM AKTIVNOSTIMA

UPITNIK ZA OCD KOJE ŽELE DA IMAJU EKONOMSKE AKTIVNOSTI

CPCD mapira sva preduzeća koja vode OCD u BiH. U ovom direktoriju možete unijeti podatke o Vašem preduzeću koje vodite kao organizacija civilnog društva, a cilj ovog direktorija je promocija održivog modela rada za organizacije civilnog društva u BiH

Održivih OCD u BiH je jako malo, međutim mnoge organizacije žele ili vec imaju ekonomske aktivnosti. Ekonomske aktivnosti OCD su prodaja proizvoda i/ili usluga na trzistu BiH ili regionalno s ciljem pribavljanja sredstava za rad organizacije onda kada se umanje donatorska sredstva.U ovom direktoriju možete unijeti podatke o ekonomskim aktivnostima koje sprovodite kao organizacija civilnog društva, a cilj ovog direktorija je istraživanje održivog modela rada i potreba organizacija civilnog društva u BiH.

Ukoliko ste organizacija koja želi da ima ekonomske aktivnosti (prodaja proizvoda ili usluga) u radu organizacije, onda je ovaj upitnik namijenjen vama!

Smart Start projekt istražuje potrebe organizacija s ciljem definisanja modela održivosti organizacija civilnog društva (OCD) u BiH. U ovom upitniku, susrest ćete sa pitanjima koja će pomoći da shvatimo pravac u kojem vaša organizacija želi da ide u budućnosti.

LINK:

LINK:

LINK:

 

Cilj ovih direktorija je promocija održivog modela rada za organizacije civilnog društva u BiH. Direktorij kao cjelina će biti dostupan svim zainteresovanim stranama, ali svi podaci koji se budu prikupili u ovom upitniku će biti korišteni samo u svrhu istraživanja, te se neće objavljivati u javnosti

 


 

Smart Start je regionalni projekt, koji teži ka umrežavanju organizacija civilnog društva (OCD) i njihovih kapaciteta, jačanju zagovaračkih kapaciteta, poboljšanju internih struktura upravljanja, podsticanju na strateške promjene izvora finansiranja uspostavom socijalnog preduzetništva i izradi strateških dugoročnih organizacionih planova. Očekuje se da će projekt rezultirati stvaranjem nove generacije organizacija civilnog društva, koje su profesionalnije i posvećenije svojim misijama, korisnicima i društvu u cjelini, te da će OCD razviti partnerstva sa kompanijama iz biznis sektora, donoseći korist svim stranama.