srijeda, 14. juni 2017.

Sporazum o saradnji između Vijeća ministara BiH i NVO u BiH ulazi u završnu fazu


Nakon provedenih javnih rasprava širom BiH i perioda u kojem je putem e-platforme Ministarstva pravde BiH cjelokupna javnost mogla da ponudi primjedbe i sugestije na prednacrt Sporazuma, pripremljen je Izvještaj o provedenim konsultacijama, koji evidentira i evaluira sve prikupljene prijedloge.

U Sarajevu, 13.6.2017. godine, u prostorijama SMART RC održan je sastanak između  predstavnika Ministarstva pravde BiH i predstavnika CPCD koji su u partnerstvu proveli proces javnih rasprava u Sarajevu, Banja Luci, Mostaru i Bijeljini, te usaglasili detalje pomenutog izvještaja koji će se narednih dana objaviti na e-palatformi Ministarstva pravde BiH.

Cilj ovakve procedure je da svi učesnici na javnim raspravama kao i svi oni koji su uzeli učešće tokom e-konsultacija provjere koji od njihovih prijedloga ili sugestija jesu uvršteni u nacrt dokumenta Sporazuma kao i iz kojih razloga neki od tih prijedloga eventualno nisu prihvaćeni.

Očekuje se da će Sporazum o saradnji između Vijeća ministara BiH i NVO biti spreman za javnu promociju i potpisivanje tokom jula 2017. godine.