15. juli 2016

TAG radionica u Sarajevu


14.07.2016.godine u prostorijama CPCD-a održana je radionica „Budžet i budžetiranje lokalnih samouprava“ za političarke i kandidatkinje na Lokalnim izborima 2016.

Učesnice su imale priliku učiti o budžetskom procesu te mogućnostima zagovaranja i utjecaja na budžet za vrijeme njegovog donošenja. Radionicu su održale članice TAG 2.0. grupe.

TAG 2.0. grupa druga je generacija educiranih žena koje će pružiti stručnu podršku kandidatkinjama na Lokalnim izborima 2016. Članice grupe trenerice su iz oblasti budžetiranja lokalnih samouprava. TAG 2.0. grupa je nastala iz Mentorskog programa za žene CPCD, a trenutno djeluje u sklopu projekta „Politika iz mog džepa“ koga realizira Centar za promociju civilnog društva uz podršku Američke ambasade u BiH.