četvrtak, 29. juni 2017.

Transparentno finansiranje organizacija civilnog društva


Danas su predstavnici CPCD održali sastanak u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH sa Dalidom Međedović, pomoćnicom ministrice, na temu Pravilnika o kriterijima i uslovima za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblastima od javnog interesa koje provode udruženja i fondacije a koji se trenutno nalazi u fazi javnih konsultacija.

Predstavnici CPCD su prenijeli očekivanja velikog broja udruženja da ovaj dokument, koji će doprinijeti transparentnom finansiranju njihovih aktivnosti iz budžeta Vijeća ministara BiH, bude što prije usvojen i počne se primjenjivati. Istovremeno gospođa Međedović je iznijela mnoštvo primjera dobre prakse koje Ministarstvo provodi na distribuciji grantova za udruženja, monitoringa i evaluacije koju provode, te naporima da sve bude provedeno u cilju što boljih efekata koji će biti postignuti dodijeljenim sredstvima. Istaknut je zajednički interes da sva ministarstva pri VM BiH imaju usaglašen i transparentan pristup u finansiranju aktivnosti udruženja i fondacija a u skladu sa definisanim javnim interesom.