26. juli 2017

Transparentno finansiranje udruženja i fondacija na nivou Vijeća ministara BiH


Predstavnici Centra za promociju civilnog društva (CPCD) danas su održali sastanke u Ministarstvu sigurnosti BiH sa Samirom Agićem, pomoćnikom ministra i Vesnom Pavičić, višom stručnom saradnicom za međunarodnu saradnju, o Pravilniku o kriterijima i uslovima za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblastima od javnog interesa koje provode udruženja i fondacije koji se trenutno, u formi prednacrta, nalazi u fazi konsultacija.

Razmjenjene su informacije o procedurama koje ministarstvo koristi prilikom dodjele sredstava namjenjenih za podršku aktivnostima udruženja i fondacija angažovanim u oblastima nadležnosti pojedinih sektora u ministarstvu. Predstavnici CPCD su izrazili očekivanja da će Ministarstvo sigurnosti podržati usvajanje pomenutog pravilnika kako bi se što prije uspotavio jednoobrazan pristup dodjeli budžetskih sredstava na nivou Vijeća ministara BiH.