srijeda, 21. juni 2017.

U Sarajevu je 20.06.2017. održana prva javna diskusija „POREZI: DOBITAK ILI ODBITAK?“


Centar za promociju civilnog društva (CPCD) i US Alumni asocijacija u BiH održavanjem prve javne diskusije na temu nacrta Zakona o porezu na dohodak u FBiH, pokrenuli su novu inicijativu učešća zainteresovane javnosti, predstavnika civilnog društva, poslodavaca i predstavnika političkih partija i javnih institucija na teme od opšteg interesa. Događaj je okupio preko 60 učesnika koji su imali priliku da uz uvodničare Aidu Soko, savjetnicu premijera FBiH,  Ljubišu Đapana, direktora Federalnog zavoda za programiranje razvoja  i prof.dr. Izudina Kešetovića dobiju generalni uvid u intencije zakonodavca i stručno mišljenje akademske zajednice. Pored uvodničara svoja iskustva iz relevantnih oblasti prezentirali su i Adnan Smailbegović, predsjednik Upravnog odbora Udruženja poslodavaca FBiH, Muhamed Pilav, direktor firme MS&WOOD, Suad Ećo, vlasnik i direktor Ećo Company, Muamer Mahmutović, predsjednik Privredne komore KS i Omir Tufo, Centar za promociju civilnog društva.   

Učesnici diskusije su panelistima uputili mnoštvo pitanja vezanih za pozitivne i negativne aspekte koje novi zakon može da donese, iznijeli su nedoumice o mogućim posljedicama i uticajem na društvo u cjelini. Značajna činjenica je da su se  skupu odazvali i parlamentaraci PD FBiH koji će u krajnjoj instanci odlučivati o usvajanju zakona.   

Današnja inicijativa je prva u nizu predstojećih aktivnosti koje će organizovati CPCD s ciljem da zainteresovana javnost iznese svoj stav o pitanjima od opšteg interesa. Današnji komentari i zaključci na nacrt zakona biće objavljeni na www.cpcd.ba te dostavljeni svim zainteresovanim pojedincima i institucijama.