6. mart 2018

U Tuzli i Doboju održane edukacije za upotrebu platforme eKonsultacije


U Tuzli i Doboju održane su prve u nizu edukacije za upotrebu platforme eKonsultacije u izradi pravnih propisa Vijeća ministara Bosne i Hercegovine koje građanima i udruženjima pružaju mogućnost da učestvuju u procesu kreiranja zakonodavnih dokumenata, pravnih propisa, te planova i aktivnosti na nivou VM BiH. Tom prilikom održana je i prezentacija Etičkog kodeksa za NVO u BiH koji reguliše odnose unutar sektora civilnog društva. 

Prisutni su pokazali veliki interes za ovaj vid institucionalne saradnje između vlasti i NVO te želju za korištenjem ovog inovativnog alata u svojim svakodnevnim aktivnostima.

Aktivnost se provodi u partnerskoj saradnji iznedju Ministarstva pravde BiH i Centra za promociju civilnog društva, a u planu je da se naredne prezentacije održe u:

 

07.03.2018. Sarajevo Hotel Europe Vladislava Skarića 5 11:00

08.03.2018. Zenica Hotel Fontana  Zacarina 17 11:00

13.03.2018. Bijeljina Hotel Drina Kneza Miloša 1 13:00

14.03.2018. Brčko Grand Hotel Posavina Trg mladih 4 11:00

20.03.2018. Mostar City Hotel Vukovarska bb 12:00
27.03.2018. Banja Luka Hotel Cezar Dr. Mladena Stojanovića 123 12:00

28.03.2018. Bihać Hotel Park Petog Korpusa 3 11:00

21.03.2018. Livno Hotel Park Kneza Mutimira 56 12:00