ponedjeljak, 24. juni 2019.

USAID dodijelio grantove za nezavisne medijske sadržaje u BiH


Ovo je treći krug u kojem su mediji i pojedinci putem javnog poziva finansijski podržani sa ciljem da nastave sa objektivnim informisanjem javnosti

USAID-ov program osnaživanja nezavisnih medija (IMEP), danas je dodijelio bespovratna novčana sredstva za 20 medija, udruženja i pojedinaca.

Ceremonija potpisivanja ugovora o dodjeli sredstava upriličena je u prostorijama Centra za promociju civilnog društva, a ugovore su potpisali: RTV Slon, Omladinski kulturni Centar, Zašto Ne, eTrafika.net, Reprezent, Portal Moja Hercegovina, Udruženje građana Druga Priča, Frontal-Udruženje građana Nova Ideja, BH novinari, Centar za kritičko mišljenje, Helsinški odbor za ljudska prava, Denameda d.o.o. Sarajevo, Udruženje za socijalni, kulturni i kreativni razvoj Zora.

Ovo je treći krug u kojem su mediji i pojedinci putem javnog poziva finansijski podržani sa ciljem da  nastave sa objektivnim informisanjem javnosti, te da nesmetano i slobodno djeluju u društvu, kreirajući kvalitetne sadržaje koji treba da inspirišu i potaknu na akciju.

Kroz New Voices grantove šestog kruga grantovi su uručeni i pojedincima: Adnan Alikadić, Lana Ferović, Merima Sorguč, Mirza Ajnadžić, Admir Čular, Kemija Hodžić. Oni će u narednom periodu putem različitih multimedijalnih platformi obraditi aktuelne teme i govoriti o gorućim problemima s kojima se građani svakodnevno susreću.

Sve informacije o projektima koje će dobitnici grantova realizovati, te medijske sadržaje koje će tokom ovih projekata pripremiti, bit će objavljeni na stranici.

IMEP je USAID-ov petogodišnji program (april 2017 – april 2022.) sa glavnim ciljem da doprinese nezavisnosti medija i slobodi izražavanja u Bosni i Hercegovini kroz jačanje održivosti medija, podizanju kvaliteta medijskog sadržaja, jačanju kapaciteta novinara, osiguranju pravne podrške medijskim organizacijama i novinarima, uključujući građane kao aktivne učesnike koji doprinose medijskom prostoru, sa elementima jačanja kapaciteta građana i jake promocije nezavisnih medijskih glasova u BiH.

Ovaj petogodišnji USAID-ov projekat implementira Centar za promociju civilnog društva, u partnerstvu sa Otvorenom mrežom.