četvrtak, 16. februar 2017.

Vježbom do većeg samopouzdanja


U SMART Resursnom centru 14.02.2017. godine održana je edukacija „Samopouzdanje“ na kojoj su prisustvovali učenici osnovnih škola ali i pojedinci koji su htjeli čuti nešto više o samopouzdanju, vidjeti šta je to zdravo samopouzdanje i osjetiti promjenu.

Učesnici edukacija su prošli kroz četiri interaktivna modula. U prvom modulu učesnici su dali vlastite definicije samopouzdanja i upoznali su se sa izvorima samopouzdanja. Kroz interaktivne vježbe učesnici su tokom drugog modula prošli kroz proces osvještavanja, kroz introspekciju i „vođenje razgovora samim sa sobom“. U trećem modulu učesnici su se upoznali sa značajem neverbalne komunikacije u procesu osvještavanja. U četvrtom modulu učesnici su kroz vježbe prošli 8 koraka u cilju sticanja većeg samopouzdanja gdje su se upoznali sa tehnikama jačanja samopouzdanja koje će im pomoći da upoznaju vlastite snage, kapacitete i vrijednosti.

Učesnica edukacije A.M. je izjavila: „Edukacija je bila jako korisna i pomoć će mi u procesu traženja posla gdje ću nastupati sa više samopouzdanja“. Učesnici su istakli da su im praktične vježbe u kojima su vršili samoosvještavanje i upoznavanje sebe bili najkorisniji dio edukacije.