17. juli 2017

Zahtjev za dostavljanje ponuda za izradu certifikacijske šeme


Centar za promociju civilnog društva u okviru projekta "Održivost civilnog društva" objavljuje javni poziv za izradu certifikacijske šeme.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 03.08.2017. godine do 12:00h.

Dokumentacija:

1. Zahtjev za dostavljanje ponude US 003 17 005

2. Aneks 1 Tehnička specifikacija i ponuda US 003 17 005

3. Aneks 2 Finansijska ponuda US 003 17 005