petak, 30. juni 2017.

Zaključci sa održane javne diskusije


Centar za promociju civilnog društva (CPCD) i US Alumni asocijacija u BiH održali su 20.06.2017. godine u prostorijama “ASA Group” javnu diskusiju vezanu za moguće posljedice novih zakona: Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima te je time pokrenuta serija  inovativnih javnih foruma za međusektorski dijalog kroz javne diskusije o ključnim društveno-ekonomskim temama od interesa za sve sektore bh. društva.

Na sljedećem linku možete preuzeti zaključke javne diskusije.