3. maj 2018

Zakon o radu FBiH/RS: Imate pravo na obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje za rad!


Nepoznavanje prava ne opravdava!

Svaki radni odnos sa sobom nosi set odgovornosti i obaveza koje ste vi, kao zaposlenik/ica kod određenog poslodavca, obavezni izvršavati u skladu sa opisom vašeg radnog mjesta. Radni odnos podrazumjeva i niz vaših prava, od kojih neka koristite (npr. pravo na godišnji odmor) – dok za druga možda niste ni čuli. Danas pišemo o pravima koja su vam možda manje poznata, a koja su regulirana Zakonom o radu FBiH sa ciljem da koriste VAMA i VAŠEM POSLODAVCU.

Zapamtite da je efikasnost, kao osnovni ekonomski princip, općenito postavljeni cilj svakog poslodavca. Ovaj princip, jednostavno rečeno, znači: maksimalan učinak uz minimalan utrošak (vremena, materijala i drugih resursa, novca itd). Ovaj cilj je u najvećem broju slučaja neostvariv ukoliko ne postoji jedna ključna komponenta: ZAPOSELNICI/ICE sa vještinama i znanjem koji su neophodni za obavljanje poslova radnog mjesta. Da sumiramo: vaše vještine i sposobnosti te njihovo unapređenje su od vitalnog značaja za vašeg poslodavca, budući da se uz pomoć njih ostvaruje opći cilj poslovanja svake kompanije.

Naš zakonodavac prepoznaje ovu međuzavisnost kao pravo i obavezu, ali i potrebu strana u radnom odnosu. Tome svjedoči Član 31. Zakona o radu FBiH kojim se propisuje:

Član 31.

(1) Poslodavac može, u skladu sa potrebama rada, omogućiti radniku obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje za rad.

(2) Poslodavac je obavezan prilikom promjena ili uvođenja novog načina ili organiziranja rada, omogućiti radniku obrazovanje, osposobljavanje ili usavršavanje za rad.

(3) Radnik je obavezan, u skladu sa svojim sposobnostima i potrebama rada, obrazovati se, osposobljavati i usavršavati za rad.

(4) Uvjeti i način obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja za rad iz st. 2. i 3. ovog člana uređuju se kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu.

Ovaj član se može tumačiti na sljedeći način: Svaki uposlenik/ica ima pravo i obavezu na obrazovanje, osposobljavanje ili usavršavanje za rad. To znači da svako lice u radnom odnosu ima  mogućnost vršenja upita, zahtjeva ili eventualno, dogovora sa poslodavcem u smislu obezbjeđenja resursa (vrijeme, finansijska sredstva) koji su potrebni za npr. neku edukaciju ili trening koji je predmet vaših interesovanja, a koji može biti od koristi za vaš rad i poslovanje vaše kompanije.

Glava IV - Zakona o radu Republike Srpske se takođe odnosi na obrazovanje, stručno osposbljavanje i usvaršavanje te ove pojmove uređuje na isti ili sličan način. Članom 55. Zakon o radu RS se ipak seže dalje u pravnoj reguaciji ovih instituta u odnosu na Zakon o radu FBiH, propisujući obavezu poslodavca da pod određenim okolnostima snosi troškove  obrazovanja,  stručnog  osposobljavanja  i  usavršavanja  iz vlastitih sredstava i drugih izvora

Postanite pro-aktivan član svog radnog kolektiva, upoznajte i koristite svoja prava - ispunjavajte svoje obaveze! Izdvojite vrijeme da pročitate odredbe Zakona o radu RS/FBiH koje vam mogu poslužiti da bolje shvatite okvire u kojima se možete kretati, a koji su često šire postavljeni u odnosu na ono što predpostavljate. Istaknite se i sami inicirajte unapređenje standarda poslovanja na svim nivoima unutar vašeg radnog kolektiva! Na kraju krajeva, ne zaboravite da vi i poslodavac imate iste ciljeve!