Tim Centra za promociju civilnog društva


Upoznajte se sa članovima našeg tima.

Aida Daguda

Direktorica

Email: aida.daguda@cpcd.ba

Tel/Fax: +387(0)33 644 810; 611 798

Omir Tufo

Menadžer projekta

Email: omir.tufo@cpcd.ba

Tel/Fax: +387(0)33 644 810; 611 798

Lejla MIjović

Menadžerica finansija i grantova

Email: lejla.mijovic@cpcd.ba

Tel/Fax: +387(0)33 644 810; 611 798

Dajana Cvjetković

Projektna menadžerica

Email: dajana.cvjetkovic@cpcd.ba

Tel/Fax: +387(0)33 644 810; 611 798

Maja Karić

Projektna službenica

Email: maja.karic@cpcd.ba

Tel/Fax: +387(0)33 644 810; 611 798

Edisa Adžović

Projektna službenica

Email: edisa.adzovic@cpcd.ba

Nađa Zubčević

Projektna službenica

Email: nada.zubcevic@cpcd.ba

Amel Petrović

Projektni službenik

Email: amel.petrovic@cpcd.ba