Tim Centra za promociju civilnog društva


Upoznajte se sa članovima našeg tima.

Aida Daguda

Direktorica

Email: aida.daguda@cpcd.ba

Tel/Fax: +387(0)33 644 810; 611 798

Milan Mrđa

Menadžer programa

Email: milan.mrdja@cpcd.ba

Tel/Fax: +387(0)33 644 810; 611 798

Omir Tufo

Menadžer projekta

Email: omir.tufo@cpcd.ba

Tel/Fax: +387(0)33 644 810; 611 798

Lejla MIjović

Menadžerica finansija i grantova

Email: lejla.mijovic@cpcd.ba

Tel/Fax: +387(0)33 644 810; 611 798

Slaviša Prorok

Menadžer projekta

Email: slavisa.prorok@cpcd.ba

Tel/Fax: +387(0)33 644 810; 611 798

Aleksandra Crnogorac

Projektna menadžerica

Email: aleksandra.crnogorac@cpcd.ba

Tel/Fax: +387(0)33 644 810; 611 798

Dajana Cvjetković

Projektna menadžerica

Email: dajana.cvjetkovic@cpcd.ba

Tel/Fax: +387(0)33 644 810; 611 798

Damir Zeković

Menadžer projekta

Email: damir.zekovic@cpcd.ba

Tel/Fax: +387(0)33 644 810; 611 798

Dejan Žakula

Projektni službenik

Email: dejan.zakula@cpcd.ba

Tel/Fax: +387(0)33 644 810; 611 798

Maja Karić

Projektna službenica

Email: maja.karic@cpcd.ba

Tel/Fax: +387(0)33 644 810; 611 798

Đana Jasika

Finansijska službenica

Email: djana.jasika@cpcd.ba

Tel/Fax: +387(0)33 644 810; 611 798

Mersiha Jašarević

Projektna službenica

Email: mersiha.jasarevic@cpcd.ba

Tel/Fax: +387(0)33 644 810; 611 798

Dženana Durajlić-Elezović

Finansijska asistentica

Email: dzenana.durajlic@cpcd.ba

Sanja Kazazić

Službenica za grantove

Email: sanja.kazazic@cpcd.ba

Vedran Vignjević

Projektni službenik

Email: vedran.vignjevic@cpcd.ba

Semir Korora

Službenik za održavanje

Tel/Fax: +387(0)33 644 810; 611 798