Reference


Zahvaljujući rezultatima i dostignućima ostvarenim tokom svog višegodišnjeg djelovanja, CPCD danas uživa ugled dobrog i pouzdanog domaćeg partnera kod gotovo svih donatorskih organizacija angažovanih na razvoju demokratije i civilnog društva u našoj zemlji, uključujući USAID – Agencija SAD za međunarodni razvoj, Evropska komisija, SIDA – Švedska agencija za međunarodni razvoj, Fond Otvoreno drušvo u BiH, C.S. Mott fondacija, NED – Nacionalni fond za demokratiju, Westminster fondacija za demokratiju, Ambasada Kraljevine Holandije u BiH, BTD - Balkan Trust for Democracy, Olof Palme međunarodni centar, Odjel za odnose sa javnošću Ambasade SAD u BiH i dr.

Tokom našeg desetogodišnjeg rada sljedeći donatori su prepoznali i podržali naš rad na čemu im se iskreno zahvaljujemo:

Fond otvoreno društvo (SOROS)
Holandska ambasada u BiH
Westminster fondacija
America's Development Foundation (ADF)
Evropska komisija
Mott fondacija
International Rescue Committee (IRC)
The National Endowment for Democracy (NED)
The International Center for Not-for-Profit Law (ICNL)
Američka ambasada u BiH (OPA)
Swiss Agency for Development and Cooperation SDC
ESI
OSI
Vijeće Evrope
The Olof Palme Memorial Fund
The OSCE Mission to Bosnia and Herzegovina
The Balkan Trust for Democracy
The U.S. Agency for International Development USAID
World Learning
Britanska ambasada
United Nations Development Programme UNDP
The European Union Special Representatives (EUSR)
Ambasada Češke Republike u Sarajevu
The German Marshall Fund of the United States
Vlada Republike Hrvatske
Swedish International Development Cooperation Agency SIDA