Program osnaživanja nezavisnih medija - IMEP


Centar za promociju civilnog društva (CPCD), zajedno sa Otvorenom mrežom sprovodi petogodišnji projekt pod nazivom “Program osnaživanja nezavisnih medija (IMEP) ” putem kojeg će kroz više vrsta grantova i edukativnih sadržaja podići kapacitete medija u izradi kvalitetnijeg sadrzaja, povećati finansijsku održivosti medija, obezbijediti pravnu zaštitu novinara ali i povećati kapacitete urednika i novinara u pravnom samozastupanju. Projekt se financira od strane američke razvojne agencije-USAID.

Implementacija projekta IMEP će doprinijeti nezavisnost medija i slobode izražavanja u Bosni i Hercegovini kroz aktivnosti usmjerenim na jačanju održivosti ciljanih medija, podizanju kvalitete njihovog sadržaja, jačanju kapaciteta novinara i zainteresovanih građana i pružanju pravne podrške medijima i novinarima. Osim profesionalnih medija i novinara projekat ce pružiti mogućnost zainteresovanim građanima da aktivno učestvuju u procesu kreiranja sopstvenih vijesti i informacija. Ova aktivnost će podržati nove trendove u medijskom prostoru, predstavlja značajan izvor informacija, povećava društveni aktivizam, te se daje moderirani prostor  da se novi ”glasovi” čuju što je više moguće. Jedna od namjera projekta je i da potakne kritičko razmišljanje i dijalog, te da omogući prostor za slobodno izražavanje stavova i vrijedonosnih sudova.

Tokom trajanja projekta novinarima je na raspolaganu i fond za pravno zastupanje i zaštitu novinara, te tim iskusnih advokata i pravnika sa bogatim iskustvima u sudskim postupcima.

Centar za promociju civilnog društva i projektni partner Otvorena mreža vjeruju da se pitanje održivih nezavisnih medija i novinara ne može ostvariti bez saradnje sa građanima i organizacijama civilnog društva i time ovaj projekat smatraju kao investiciju od kojeg će šira zajednica imati korist.  

Grant podrška

Projektom je planirana dodjela 4 vrste grantova (New Voices, Media Mixer, Media Production and Ad Hoc) sa planom podrške medijima, individualnim novinarima, zainteresovanim građanima i neformalnim grupama novinara u različitim oblicima izražavanja poput članaka, blogova, vlogova, videa, kolumni, fotografija, uključujući online portale, TV, radio stanice, novine, časopise i dr. Imajući u vidu mogućnost nastanka nepredviđenih problema u bh. društvu, planirana je posebna Ad Hoc podrška za medijske inicijative koje se namjeravaju baviti ili bave ovom vrstom izvještavanja. 

Edukacija

Za korisnike projekta posebni edukativni moduli će biti dizajnirani sa cijem jačanja ukupnih kapaciteta medija, novinara i građana novinara. Edukacija će se dijeliti na dvije osnovne oblasti: pravnu oblast i multimedijalni edukativni sadržaj.

Pravna edukacija će biti usmjerana na relevantne zakonske odredbe od značaja za medije i novinare, te kreiranje medijskog sadržaja koji će u najvećoj mjeri smanjiti rizik od mogućih tužbi sa osnovnim ciljem da se poveća znanje u samozastupanju, te da se smanji mogućnost podizanja tužbi zbog klevete kao najčešćeg oblika kažnjavanja novinara i medija. 

U okviru druge edukativne oblasti, CPCD će kreirati multimedijalni obrazovni sadržaj u obliku smjernica, tutorijala, dokumenata, videa, letaka i infografika. Cilj kreiranja sadržaja jeste da se poveća stepen znanja novinara, pripravnika, građana novinara u izradi kvalitetnog i sigurnijeg medijskog sadržaja putem usavršenih, profesionalnih i stilskih novinarskih i uredničkih tehnika.

U okviru ove komponente bit će razvijena 2 priručnika: Strateški marketing i komunikacijski priručnik i Pravni priručnik za novinare.

Svi edukativni sadržaji u formi you tube tutoriala i brošura će biti javni i besplatni za preuzimanje čime se svim zainteresovanim daje moćan alat u razvijanju sopstvenih vještina u kreiranju medijskog sadržaja.

Mjerenje nivoa održivosti medija

U saradnji sa ekspertima, CPCD će razviti posebnu metodologiju za  mjerenje nivoa održivosti medija koja će služiti kao osnovni alat za mjerenje napretka 30 medija u toku trajanja projekta. Metodologija će biti bazirana na osnovu dugogodišnjeg iskustva CPCD-a u procjeni organizacionih kapaciteta  organizacija civilnog društva i sistema kvaliteta.

Mogućnosti za sve

Osim profesionalnim medijima i novinarima, projekat će pružiti mogućnost zainteresovanim građanima da aktivno učestvuju u procesu kreiranja sopstvenih vijesti i informacija putem web stranice i mobilne aplikacije uz mogućnost preuzimanja edukativnih sadržaja koji će se razviti i objaviti na projektnoj web stranici.

Vezane vijesti:

MEDIA LAB - Postani član/ica!