OSIGURANJE KVALITETA ZA NVO


Centar za promociju civilnog društva (CPCD) ima vodeću ulogu kada je riječ o uvođenju sistema kvaliteta u organizacije civilnog društva u BiH i regionu. Pokrenuli smo ovu inicijativu u BiH jer je neophodno da mi u nevladinom sektoru pokažemo i na ovaj način da su usluge za naše korisnike kvalitetne, da smo potpuno transparentni u svom radu i da profesionalno radimo naš posao.

Donator: USAID

Period: 2005.-2011. godine

Edukacija kao i implementacija Sistema kvaliteta u organizacijama civilnog društva

Razvoj modela certificiranja na području BiH, kao i promocija Sistema kvaliteta među OCD-ovima, vlastima, donatoirma, preduzećima, javnosti

Tokom 2005. godine CPCD je bio jedan od osnivača neformalne koalicije „Kvalitet.ba“, nakon radionice koju je organizovao IRC, i koju je vodila organizacija NCVO iz Velike Britanije (National Council for Voluntary Organizations, UK).

Tokom perioda 2006 – 2008 CPCD je radio na istraživanju različitih pristupa kvalitetu, i sarađivao sa organizacijama SMART iz Hrvatske, CNVOS iz Slovenije.

Početak aktivnosti u ovoj oblasti CPCD bilježi 2009 godine implementacijom Pilot faze u saradnji sa SIQ (Slovenački institut za kvalitet), u kojoj je učestvovalo 15 NVO iz cijele BiH.

Krajem 2011. godine naša lokalna baza znanja izgleda ovako:

  • 23 certificirana interna provjerivača sistema osiguranja kvaliteta za NVO
  • 10 certificiranih menadžera kvaliteta u NVO, i
  • 10 certificiranih vodećih vanjskih provjerivača sistema kvaliteta u NVO
  • Iskustvo i znanje iz studijske posjete u Sloveniji i sa regionalne konferencije u Zagrebu
  • Saradnju sa Institutom za standardizaciju BiH i konsultantskom firmom „QS“
  • Razvijen proces skeniranja organizacija
  • 24 nove organizacije civilnog društva iz cijele BiH uključene u seriju od 6 radionica na temu “„Uvođenje sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa međunarodnim standardom ISO 9001:2008 u NVO“.

U naredom periodu CPCD će raditi na širenju inicijative na što veći broj organizacija civilnog društva, razvoju saradnje sa sličnim inicijativima u regionu, razvoju modela certificiranja na području BiH, kao i promociju Sistema kvaliteta medju OCD-ovima, vlastima, donatoirma, preduzećima, javnosti.

Pilot faza, edukacija kao i implementacija Sistema kvaliteta u organizacijama civilnog društva podržane su od strane USAID.

CPCD predstavlja bh. Iskustvo u ovoj oblasti i van granica BiH. „Tokom konferencije u Podgorici, te nedavno održanih konferencija u Zagrebu i Ohridu, postalo je jasno da je CPCD daleko odmakao u ovom procesu. Pokrenuli smo ovu inicijativu u BiH jer je neophodno da mi u nevladinom sektoru pokažemo i na ovaj način da su usluge za naše korisnike kvalitetne, da smo potpuno transparentni u svom radu i da profesionalno radimo naš posao. „Uvođenje reda“ u ovoj oblasti je neophodno i zadovoljni smo što interes za uvođenje sistema kvaliteta raste“ izjavila je Aida Daguda, direktorica CPCD.

 

Kontakt za više informacija o sistemu kvaliteteta za NVO:

Tel +387 33 644 810

e-mail rc@cpcd.ba