Projekat održivosti civilnog društva (CSSP)


Centri civilnih inicijativa (CCI) i Centar za promociju civilnog društva (CPCD) provode petogodišnji projekat "Održivost civilnog društva", u cilju jačanja i održavanja kapaciteta organizacija civilnog društva u BiH.

Donator: Agencija Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID)

Period: 2013-2018.

Cilj projekta: Jačanje i održavanje kapaciteta organizacija civilnog društva u BiH da utiču na procese donošenja i provedbe javnih politika od interesa za stvarne probleme građana BiH.

Projekat održivosti civilnog društva (Civil Society Sustainability Project/CSSP) jača kompetencije, uticaj, profesionalizam i legitimitet organizacija civilnog društva (OCD) u BiH, kako bi postale istinski predstavnici zajednica koje zastupaju i ravnopravan partner upravljačkim strukturama, s posebnim naglaskom na pregovaračke procese za priključenje EU.

Osposobljavanjem organizacija civilnog društva (OCD) za samostalno zagovaranje za povoljniji pravni, institucionalni i poreski okvir, stvaraju se uslovi za njihov dugoročni održivi razvoj.  

Projekat je odgovor na nepovoljno okruženje za rad OCD i njihovo netransparentno finansiranje iz javnih sredstava. Odgovor je i na nerazvijenu korporativnu filantropiju, na potrebu dostizanja organizacijskog profesionalizma i naglašenu zavisnost od inostranih donatora.  

Uloga CPCD u projektu

CPCD je zadužen za izgradnju kapaciteta 22 organizacije u 12 sektorskih oblasti, kroz specijalne edukativne programe i kroz tehničku pomoć u procesu izgradnje održivosti. Sektorske oblasti u kojima djeluju ove 22 organizacije su: antikorupcija, zapošljavanje i tržište rada, ekonomske politike, obrazovanje, zdravstvo, ljudska prava marginalizovanih grupa, prava žena, poljoprivreda i ruralni razvoj, kultura, javne finansije, pravosuđe, zaštita okoliša i energetska efikasnost. Vrlo je bitno i uspostavljanje partnerstava sa poslovnom zajednicom, medijima, OCD, i vlastima, kako bi efektivno odgovorili na ključne probleme bh. društva.

22 uključene OCD su prošle kroz proces procjene organizacijskih kapaciteta, a zatim obuke iz oblasti za neophodnih za vođenje kampanja. Ova edukacija omogućila im je da primjene znanja u umrežavanju i oforme široke sektorske koalicije na državnom nivou, te ojačaju zagovaračke kapacitete u stvaranju podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva. Pored toga, projekat potpomaže aktivnosti, koje vode ka samoodrživosti uključenih OCD, što uključuje razvoj mreža interesnih skupina, kreiranje i primjenu strategija održivosti i aktivnu komunikaciju sa segmentiranom i generalnom javnošću.

U cilju postizanja samoodrživosti, provode se kampanje za poboljšanje pravnog i fiskalnog okruženja za rad civilnog društva, tretira se pitanje individualne i korporativne filantropije, društvenog poduzetništva i samoregulirajući mehanizmi za saradnju OCD sa institucijama vlasti.

CPCD je osmislio Program zagovaranja, u okviru kojeg se provode četiri kampanje, a u cilju postizanja promjena u navedenim oblastima. Više informacija o kampanjama možete naći u posebnim sekcijama, na lijevoj strani prozora koji trenutno čitate.

SMART Resursni centar

U okviru CSSP je podržan i SMART Resurni centar (SMART RC), koji je osnovan 2006. godine. 

SMART Resursni centar  predstavlja jedinstveni servis uspostavljen u cilju razvoja kapaciteta, sticanja znanja, razvoja i unapređivanja vještina, te razvoja profesionalizma i efektivnog djelovanja u svim segmentima društva. RC pruža edukacije, savjetovanje i mentorstvo za OCD, kako bi izgradile ili ojačale organizacione kapacitete, umrežavale se i gradile partnerstva i koalicije, u cilju postizanja boljeg radnog okruženja i stvaranja pravednijeg društva.

Zahvaljujući visokom nivou kvaliteta usluga koje nudi, SMART RC se etablirao kao vodeći centar za edukaciju OCD i građana  iz cijele BiH. Od 2010. godine SMART RC  nudi edukativne usluge i stručnu podršku kompanijama i institucijama vlasti u BiH i u regionu.

SMART RC objavljuje informacije od interesa za svoje klijente kao što su pozive za projekte i aktuelne vijesti, a posjeduje bazu podataka OCD iz cijele BiH, spisak trenera i treninga iz oblasti od interesa za OCD.

Skoro pola miliona osoba godišnje posjeti sadržaje SMART RC-a na našoj web stranici.