ponedjeljak, 2. juli 2018.

Poziv za medije - Druga akciona konferencija STANJE CIVILNOG DRUŠTVA: Stabilnost i održivost


POZIV ZA MEDIJE

U Bosni i Hercegovini postoje održive i prosperitetne organizacije civilnog društva koje svojim radom uočavaju i rješavaju veliki broj problema bh. društva. Pitanje je do kada?

Zadovoljstvo nam je uputiti Vam poziv za učešće na Drugoj akcionoj konferenciji pod nazivom STANJE CIVILNOG DRUŠTVA: Stabilnost i održivost koja će se održati u četvrtak, 5. jula 2018. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama My Face na Vilsonovom šetalištu.

Naša država izdvaja značajna sredstva iz javnog budžeta za finansiranje rada udruženja i fondacija, od općinskog do državnog nivoa.  U bazi podataka na stranici Ministarstva pravde BiH nalazi se čak 24.953 organizacija civilnog društva, od kojih se procjenjuje da je 13.955 njih aktivno. Trenutni sistem finansiranja udruženja i fondacija u BiH nije u potpunosti transparentan niti efektivan, što potvrđuju i podaci koje je prikupio Centar za promociju civilnog društva (CPCD).

Osim finansiranja iz javnog budžeta, bitan element održivosti udruženja i fondacija u BiH su i prihodi od vlastitih aktivnosti (prodaja proizvoda i usluga). Društveno preduzetništvo, ekonomske aktivnosti organizacija, start-up programi, inovacije  su oblasti koje zakon nije upotpunosti definisao i regulisao.

Druga akciona konferencija će predstaviti javnosti ove aspekte održivosti udruženja i fondacija, u cilju jačanja saradnje između vlasti i civilnog društva na daljem uređenju i transparentnosti ovih oblasti. Konferencija će okupiti predstavnike relevantnih institucija vlasti, predstavnike udruženja i akademske zajednice, te predstavnike međunarodne zajednice i donatora.

Ova konferencija se organizuje u okviru Programa održivosti civilnog društva (CSSP), koji podržava USAID.

Izjave za medije možete dobiti od predstavnika civilnog društva, donatora i državnih institucija prije početka konferencije, u periodu od 10:00 do 10:30h.

Osoba za kontakte sa medijima: Omir Tufo, projekt menadžer

+ 387 61 145 100