25. februar 2015

Predstavljene četiri zagovaračke strategije koalicije "Civilni dijalog"


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST                                                                                                                                 

Danas u prostorijama Centra za promociju civilnog drušva

PREDSTAVLJENE ČETIRI ZAGOVARAČKE STRATEGIJE KOALICIJE “CIVILNI DIJALOG“                                                                                                                  

(Sarajevo, 25. februar, 2015) Centar za promociju civilnog društva (CPCD) predstavio je danas četiri zagovaračke strategije koje će kroz koaliciju “Civilni dijalog“ implementirati u saradnji sa partnerskim organizacijama civilnog društva (OCD), te vladinim i poslovnim sektorom. Kampanje će se posebno odnositi na transparentno javno finansiranje, izmjene poreskih zakona za podsticanje veće korporativne i individualne filantropije, kreiranje kodeksa ponašanja za OCD u BiH, te uspostavljanje mehanizama saradnje između vladinog i nevladinog sektora. Kampanje zagovaranja će se realizirati u okviru “Projekta održivosti civilnog društva u BiH“, koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj – USAID. 

Predstavljajući kampanje za uspostavu funkcionalnih mehanizama saradnje vlade i OCD u BiH i Kodeks ponašanja za NVO sektor, projektni menadžer CPCD-a, Slaviša Prorok, istakao je da vlasti u BiH moraju omogućiti učešće građana u političkom procesu, a ne samo u vrijeme izbora, kako bi im se  omogućilo da zagovaraju i brane svoje legitimne interese u postupku donošenja i realizacije javnih politika. “Saradnja države i OCD de facto je sastavni dio političkih kriterijuma za punopravno članstvo u EU za zemlje Zapadnog Balkana. Veoma je bitno da razvijemo dinamičan i proaktivan dijalog i međusobnu saradnju u cilju poboljšanja života svih građana“, naveo je Prorok, te dodao da su sve kampanje samo nastavak aktivnosti i analiza koje CPCD radi već godinama. „Također dio odgovornosti leži i na OCD koje mogu računati na kredibilitet partnera i javnosti samo ako dosljedno provode vrijednosti za koje se deklarativno zalažu“. 

Ističući kako u Bosni i Hercegovini filantropija kao vid brige i ulaganja u zajednice, nikada nije bila nepoznanica, menadžerica za filantropiju Fondacije Mozaik, Lejla Kusturica, navela je činjenicu da zakoni i u RS i u FBiH prepoznaju mogućnosti za razvoj filantropije, ali da se oni moraju približiti i drugim grupama. “Kampanja za podsticajni poreski okvir za jačanje individualne i korporativne filantropije ima za cilj da stvori motivirajuće okruženje i na taj način potakne još više osoba i kompanija da podržavaju akcije od kojih korist ima cijelo društvo. Želimo postići da svaka osoba i kompanija u BiH svojim filantropskim davanjima podržava dugoročni razvoj naše zemlje“, rekla je Kusturica. 

Govoreći o transparentnom sistemu javnog finansiranja organizacija civilnog društva, program menadžer  CPCD-a,Omir Tufo, naveo je da iza potrošenih sredstava poreskih obveznika moraju stajati jasno definisani ciljevi i prioriteti koji su u skladu sa strateškim ciljevima i prioritetima vlada te iskazanim potrebama građana. “Naša namjera je da se ovom kampanjom unaprijede postojeći mehanizmi dodjele javnih sredstava, a slijedom toga da monitoring i evaluacija te odgovornost u dodjeli sredstava ne budu stvar mogućnosti nego obaveze organa koji raspolažu javnim fondovima“, rekao je Tufo te dodao da je u prošloj godini preko 64.000.000 KM dodijeljeno bez tenderskih procedura, dok 7,3% institucija nakon dodjele novca ne traži nikakav izvještaj, a njih 17,5% ne vrši analizu izvještaja ili rada onih kojima su distribuirana sredstva. 

CPCD je udruđenje koje radi na programima i uslugama za podršku razvoju civilnog društva, te sarađuje sa brojnim partnerima u BiH i regionu. Cilj CPCD-a je uspostavljanje okvira za efikasne odnose sa vladinim i profitnim sektorom i razvoj građanskog aktivizma, kao i promocija neprofitnog sektora kao kvalitetnog i nezaobilaznog aktera u društveno-ekonomskom razvoju zemlje.